Aktuality

Január 2023
Odovzdanie diplomov a ďakovných listov
 • Top aktualita

Najlepšia doktorandská práca z pohľadu prevedenia prezentácie na TUKE 2022 -  Ing. Jakub Demčák - FVT Prešov Najlepšia doktorandská práca po vedeckej stránke na TUKE 2022 -  Ing. Matúš Geľatko - FVT Prešov

Detail aktuality
 • Top aktualita

Akademický senát Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove vyhlasuje voľby do Akademického senátu Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove dňa 30.11.2022 od 8:00 do 14:00 hod. Voľby Akademického senátu Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove pre zamestnaneckú časť sa budú konať v Zasadacej miestnosti dekanátu FVT, Bayerova 1, prízemie. Voľby Akademického senátu Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove pre študentskú časť sa budú konať v Miestnosti č. 030, Štúrova 31, prízemie.

Detail aktuality
Ocenená diplomová práca Ing. Gabriela Stolárika
 • Top aktualita

Slávnostné odovzdávanie ocenení študentom Technickej Univerzity v Košiciach za ich výherné finálne práce s biznis potenciálom sa konalo na pôde Univerzitného Vedeckého parku 2.11.2022.

Detail aktuality
30. výročia založenia Fakulty výrobných technológií
 • Top aktualita

Dňa 19.10.2022 sa konalo slávnostné zasadnutie vedeckej rady Fakulty výrobných technológií pri príležitosti osláv 30. výročia založenia fakulty v priestoroch Národnej kultúrnej pamiatky "Sklad soli"

Detail aktuality
Invitation to participate in the European Defence Challenge III
 • Top aktualita

We invite students to register for the European Defence Challenge III and submit their work.

Detail aktuality
Ponuka brigády - TOMARK
 • Top aktualita

pozícia brigádnik v administratíve

Detail aktuality
Trainee program Škoda Auto
 • Top aktualita

Trainee program Škoda Auto

Detail aktuality
INGMETAL - ponuka práce
 • Top aktualita

INGMETAL - ponuka práce

Detail aktuality
Technológ roka 2021
 • Top aktualita

prof. Ing. Michal Hatala, PhD. - Hľadať nové výzvy a nadväzovať výskumné spolupráce je moje poslanie

Detail aktuality
Klubový deň ZSVTS
 • Top aktualita

28. júna 2022 10:00 –Bayerova 1, Prešov

Detail aktuality
Jazyková škola Prešov
 • Top aktualita

Zápis do kurzov na školský rok 2022/2023

Detail aktuality
Slávnostná promócia
 • Top aktualita

9.6.2022 o 10.00

Detail aktuality
UniverCity Tour in Slovakia 2022
 • Top aktualita

V rámci služieb poskytovaných servisnými centrami EURAXESS Slovensko (www.euraxess.sk) sa organizuje séria neformálnych stretnutí určených pre zahraničných doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a vo výskumných organizáciách na Slovensku.

Detail aktuality
DNI FVT
 • Top aktualita

A JE TO TU!

Detail aktuality
"Študuj pre prax"
 • Top aktualita

"Študuj pre prax" a nájdi pre seba tú správnu spoločnosť!

Detail aktuality
PICNICFVT2022
 • Top aktualita

Príď sa zabaviť

Detail aktuality
Doplňujúce pedagogické štúdium na TUKE v akademickom roku 2022/23
 • Top aktualita

v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia

Detail aktuality
Pracovná ponuka pre študentov
 • Top aktualita

BSH Drives and Pumps s.r.o.

Detail aktuality
Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia ako správny partner na spoluprácu
 • Top aktualita

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia uskutočnila online prednášku pre našich študentov inžinierskeho štúdia zameraní PRIEMYSELNÝ MANAŽMENT a INTELIGENTNÉ TECHNOLÓGIE V PRIEMYSLE. Poďakovanie patrí Johannesovi Hintsch, Kamile Bačovej, Fruadovi Naser a Lenke Kiššovej

Detail aktuality
Škoda Auto a.s.
 • Top aktualita

Škoda Octavia VRC plug-in-hybrid

Detail aktuality
ESET Science Award 2021
 • Top aktualita

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. - laureát ESET Science AWARD 2021 v kategórií Výnimočný vysokoškolský pedagóg

Detail aktuality
IVES - ponuka pre vysokoškolákov
 • Top aktualita

PRÍĎ K NÁM ZVYŠOVAŤ KVALITU INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV VEREJNEJ SPRÁVY A POMÔCŤ NÁM S MODERNIZÁCIOU

Detail aktuality
 • Top aktualita

V prípade záujmu o štipendijný pobyt v Ruskej federácii udeľovaný na základe medzivládnej bilaterálnej dohody je potrebné, aby uchádzač najskôr podal žiadosť podľa podmienok ruskej strany do 31. 10. 2021 23.59 hod.

Detail aktuality
PARTNERSHIP WITHOUT BORDERS
 • Top aktualita

Electronic Monitoring Platform

Detail aktuality
 • Top aktualita

MESTO PREŠOV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: energetický manažér, referát životného prostredia, odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry na dobu určitú 1 rok.

Detail aktuality
UNINFOS 2021
 • Top aktualita

UNINFOS 2021, 21.-23. september 2021

Detail aktuality
Naštartuj svoju kariéru s ELCOMom.
 • Top aktualita

Ak pre teba pojmy extrusion, chamfer či vertex nie sú španielskou dedinou, čítaj ďalej. Do nášho tímu hľadáme možno práve teba!

Detail aktuality
Práca na dohodu so zameraním na brigádnickú prácu študentov
 • Top aktualita

Webinár s Júliou Pšenkovou vám na základe aktuálne najčastejších otázok prináša praktický pohľad na problematiku zamestnávania študentov (brigádnikov) na dohodu.

Detail aktuality
Ponuka pre študentov FVT TUKE
 • Top aktualita

MK Illumination Production, s.r.o. Solivarská 1/A, Prešov - Náplň práce: Kreslenie technickej dokumentácie, tlač výkresov, zapisovanie údajov do systému, spolupráca s technickým oddelením, oddelením vývoja a oddelením zákazníckeho servisu.

Detail aktuality
PILOTNÁ VÝZVA NA MOBILITY V RÁMCI ALIANCIE ULYSSEUS
 • Top aktualita

Do pozornosti študentov a zamestnancov Fakulty výrobných technológií dávame pilotnú výzvu na mobility v rámci našej aliancie Európskych univerzít Ulysseus https://ulysseus.eu/

Detail aktuality
 • Top aktualita

Katedra inžinierskej pedagogiky otvára v akademickom roku 2021/2022 štvorsemestrálne doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti pre študentov TUKE

Detail aktuality
PRACOVNÁ PONUKA
 • 15.02.2021

Informácie o pracovných miestach

Detail aktuality
Machine Modelling and Simulations 2021
 • 07.02.2021

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove je organizátorom 26.medzinárodnej vedeckej konferencie Machine Modelling and Simulations 2021 07-09 September 2021, Hotel Alexander, Bardejovské Kúpele, Slovenská republika Viac informácií na https://mmsconf.eu/index.php/mms/mms2021

Detail aktuality
Katedroví správcovia IS MAIS
 • 28.01.2021

Katedroví správcovia IS MAIS

Detail aktuality
Naše prvé lastovičky SAP Akadémie.
 • 02.07.2020

Gratulujeme študentom FVT TUKE k úspešnému absolvovaniu SAP Akadémie a prajeme Vám veľa pracovných úspechov. Súčasne sa chceme poďakovať za spoluprácu UPJŠ a pani Ing. Slávke Šimkovej, PhD. a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity. Vďaka patrí aj Ing. Mgr. Annamárií Behúnovej, PhD., ktorá bola patrónkou našich študentov počas celého akademického roka.

Detail aktuality
Ing. Darina Dupláková, PhD.
 • 12.06.2020

V aktuálnom čísle časopise ŽIVOT č.24/11.6.2020 nájdete článok "SÚHRN DOBRÝCH NÁHOD"o našej kolegyni Ing. Darine Duplákovej, PhD. - nositeľke ocenenia Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov.

Detail aktuality
FVT vyrába ochranné štíty a masky - FVT darovala prešovským hasičom celotvárové ochranné štíty
 • 06.05.2020

Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove darovala prešovským hasičom celotvárové ochranné štíty, vyrábané pomocou 3D tlačiarne. Do tejto záslužnej činnosti sa zapájajú aj študenti.

Detail aktuality
Výroba ochranných štítov na boj proti COVID-19 na pôde Fakulty výrobných technológií
 • 02.04.2020

V poslednom období celý svet zvádza boj s ochorením COVID-19 a tiež aj s veľkým nedostatkom ochranných pomôcok slúžiacich nie len na ochranu obyvateľov krajiny, ale taktiež na ochranu pracovníkov v zdravotníckej, sociálnej alebo inej sfére. V tomto boji sa zo všetkých síl snaží pomáhať aj Fakulta výrobných technológií. Úsilie a intenzívna práca našich zamestnancov začína v posledných dňoch prinášať viac a viac výsledkov v podobe hotových ochranných pomôcok určených na boj proti COVID-19.

Detail aktuality
Automatizácia a robotizácia pre výrobné procesy 21. storočia
 • 11.03.2020

Predmet výskumu: výskum teplotných vplyvov materiálov určených pre oblasť aditívnych technológií so zameraním na SLM metódu, výskum v oblasti testovania nových materiálov inovatívnymi NDT metódami výskum využitia konvolučných sietí v oblasti rozpoznávania obrazov strojových súčiastok, výskum v oblasti trénovania neurónových sietí prostredníctvom 3D modelov súčiastok a výrobkov

Detail aktuality
Titul EUR ING
 • 11.03.2019

Titul EUR ING (Európsky inžinier / Euroinžinier) je celo-európsky uznávaný ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania. Považuje sa za garanciu odbornej a spoločenskej kvality vzdelania inžiniera Európy. Certifikát umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov vo svete a zároveň rieši problematiku uznávania kvalifikácie medzi jednotlivými krajinami v Európe a vo svete.

Detail aktuality