Aktuality

Jún 2024
Ponuka práce
 • Top aktualita

Špecialista v IT odbore

Detail aktuality
Brigáda v strojárskej výrobe
 • Top aktualita

Brigáda v strojárskej výrobe

Detail aktuality
Medzinárodná vedecká konferencia CNN Tech 2024
 • Top aktualita

Medzinárodná vedecká konferencia CNN Tech 2024, 24. - 27. júna 2024 v Belehrade, Srbsko.

Detail aktuality
Študuj na FVT
 • Top aktualita

Bc. - 31.05.2024 Ing. - 28.06.2024

Detail aktuality
PLÁN OBNOVY - KOMPONENT 9
 • Top aktualita

Názov výzvy: Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1)

Detail aktuality
DOCTOR HONORIS CAUSA prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
 • Top aktualita

Dňa 2. februára 2024 sa v priestoroch Národnej kultúrnej pamiatky "SKLAD SOLI" uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pod záštitou rektora TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH, prof. Ing. Petra Mésároša, PhD., na ktorom bol udelený čestný titul DOCTOR HONORIS CAUSA prof. Ing. Vladimírovi Vašekovi, CSc. z Univerzity Tomáša Bati ve Zlíně.

Detail aktuality
Plán obnovy - Komponent 9
 • Top aktualita

Názov výzvy: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Detail aktuality
Stáž/Brigáda pre študentov/ky
 • Top aktualita

Firma Metalis Slovakia hľadá študentov na stáž/brigádu na administratívne pozície: procesný inžinier, inžinier kvality

Detail aktuality
Letná škola
 • Top aktualita

Ponuka od našej partnerskej Technickej univerzity v Rige, Lotyšsko, ohľadom organizovania letnej školy.

Detail aktuality
Innovation in education
 • Top aktualita

You are invited to follow the new series of webinars in January and February 2024

Detail aktuality
Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2024
 • Top aktualita

Merry Christmas and Happy New Year 2024

Detail aktuality
Inovatívne trendy vo vysokoškolskom vzdelávaní
 • Top aktualita

23.11.2023 - 24.11.2023 UVP TECHNICOM

Detail aktuality
Medzinárodná vedecká konferenciu ECF24
 • Top aktualita

Medzinárodná vedecká konferenciu ECF24 - 26. - 30. augusta 2024 v Záhrebe, Chorvátsko

Detail aktuality
Medzinárodná vedecká konferencia ICEFA 2024
 • Top aktualita

Medzinárodná vedecká konferencia ICEFA 2024 - 07. - 10. júla 2024 v Aténach, Grécko.

Detail aktuality
PVE Čierny Váh - Exkurzia
 • Top aktualita

Dňa 17.10.2023 sa uskutočnila zaujímavá exkurzia študentov FVT v študijnom programe Obnoviteľné zdroje energie v zariadení SE, a.s. na vodnom diele Prečerpávacej elektrárne PVE Čierny Váh.

Detail aktuality
Memorandum s mestom Prešov o vzájomnej spolupráci
 • Top aktualita

Fakulta výrobných technológií uzavrela memorandum s mestom Prešov o vzájomnej spolupráci v súvislosti so zriadením a činnosťou Rozvojovej implementačnej agentúry mesta Prešov, n. o. Spolupráca bude spočívať vo výmene informácií, propagácii, ale i personálnej podpore a odbornej činnosti zameranej na výskumné aktivity. FVT s potešením prijala tento návrh a teší sa na spoluprácu.

Detail aktuality
Ukrajinský žiak
 • Top aktualita

Cieľom projektu je podpora začleňovania ukrajinských žiakov a študentov do vzdelávacieho systému Slovenskej republiky a slovenskej spoločnosti

Detail aktuality
Kým sa dieťa dostane do puberty, máte doma 4-5 bicyklov a čo s nimi? pýtal sa Dušan Manduľák a vymyslel taký, ktorý rastie
 • Top aktualita

Bicykel Sharvan, ktorý kompletne vyvinuli a vyrobili na východe Slovenska, získal Národnú cenu za dizajn 2023. Je to prvý skladací a zároveň rastúci bicykel na svete.

Detail aktuality
Kia Slovakia s.r.o.
 • Top aktualita

Štipendijný program

Detail aktuality
Pracovná ponuka - DMK
 • Top aktualita

Operátor CNC, CAM programátor, Kontrolór kvality

Detail aktuality
Brigáda v strojárskej výrobe - DMK
 • Top aktualita

Pomocné a zámočnícke práce, Delenie materiálu, Obsluha CNC zariadení

Detail aktuality
Doplňujúce pedagogické štúdium
 • Top aktualita

v akademickom roku 2023/2024

Detail aktuality
Dodatočné odovzdávanie cien – Cena za vedu a techniku 2020
 • Top aktualita

Dr. h. c. prof. Ing. Michal Hatala, PhD.

Detail aktuality
Harmonogram štátnych skúšok v akademickom roku 2022/2023
 • Top aktualita

Termín odovzdania bakalárskej práce: do 19.05.2023, Termín odovzdania diplomovej práce: do 28.04.2023

Detail aktuality
Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu ICMAE 2023
 • Top aktualita

18. - 21. júla 2023 Porto, Portugalsko

Detail aktuality
Odovzdanie diplomov a ďakovných listov
 • Top aktualita

Najlepšia doktorandská práca z pohľadu prevedenia prezentácie na TUKE 2022 -  Ing. Jakub Demčák - FVT Prešov Najlepšia doktorandská práca po vedeckej stránke na TUKE 2022 -  Ing. Matúš Geľatko - FVT Prešov

Detail aktuality
 • Top aktualita

Akademický senát Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove vyhlasuje voľby do Akademického senátu Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove dňa 30.11.2022 od 8:00 do 14:00 hod. Voľby Akademického senátu Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove pre zamestnaneckú časť sa budú konať v Zasadacej miestnosti dekanátu FVT, Bayerova 1, prízemie. Voľby Akademického senátu Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove pre študentskú časť sa budú konať v Miestnosti č. 030, Štúrova 31, prízemie.

Detail aktuality
Ocenená diplomová práca Ing. Gabriela Stolárika
 • Top aktualita

Slávnostné odovzdávanie ocenení študentom Technickej Univerzity v Košiciach za ich výherné finálne práce s biznis potenciálom sa konalo na pôde Univerzitného Vedeckého parku 2.11.2022.

Detail aktuality
30. výročia založenia Fakulty výrobných technológií
 • Top aktualita

Dňa 19.10.2022 sa konalo slávnostné zasadnutie vedeckej rady Fakulty výrobných technológií pri príležitosti osláv 30. výročia založenia fakulty v priestoroch Národnej kultúrnej pamiatky "Sklad soli"

Detail aktuality
Rozvoj excelentných výskumných kapacít v oblasti aditívnych technológií pre Priemysel 21. storočia
 • Top aktualita

Výskum inovatívnych technológií aditívnej výroby a ich monitorovanie

Detail aktuality
Invitation to participate in the European Defence Challenge III
 • Top aktualita

We invite students to register for the European Defence Challenge III and submit their work.

Detail aktuality
Technológ roka 2021
 • Top aktualita

prof. Ing. Michal Hatala, PhD. - Hľadať nové výzvy a nadväzovať výskumné spolupráce je moje poslanie

Detail aktuality
Doplňujúce pedagogické štúdium na TUKE v akademickom roku 2022/23
 • Top aktualita

v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia

Detail aktuality
Škoda Auto a.s.
 • Top aktualita

Škoda Octavia VRC plug-in-hybrid

Detail aktuality
ESET Science Award 2021
 • Top aktualita

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. - laureát ESET Science AWARD 2021 v kategórií Výnimočný vysokoškolský pedagóg

Detail aktuality
Katedroví správcovia IS MAIS
 • 28.01.2021

Katedroví správcovia IS MAIS

Detail aktuality
Automatizácia a robotizácia pre výrobné procesy 21. storočia
 • 11.03.2020

Predmet výskumu: výskum teplotných vplyvov materiálov určených pre oblasť aditívnych technológií so zameraním na SLM metódu, výskum v oblasti testovania nových materiálov inovatívnymi NDT metódami výskum využitia konvolučných sietí v oblasti rozpoznávania obrazov strojových súčiastok, výskum v oblasti trénovania neurónových sietí prostredníctvom 3D modelov súčiastok a výrobkov

Detail aktuality
Titul EUR ING
 • 11.03.2019

Titul EUR ING (Európsky inžinier / Euroinžinier) je celo-európsky uznávaný ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania. Považuje sa za garanciu odbornej a spoločenskej kvality vzdelania inžiniera Európy. Certifikát umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov vo svete a zároveň rieši problematiku uznávania kvalifikácie medzi jednotlivými krajinami v Európe a vo svete.

Detail aktuality