Odovzdanie diplomov a ďakovných listov

Odovzdanie diplomov a ďakovných listov

Pán rektor Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., za prítomnosti pána prorektora pre vedu, výskum a doktorandské štúdium prof. Ing. Iva Petráša, DrSc., pani prodekanky a pánov prodekanov fakúlt TUKE prijal v priestoroch Rektorátu TUKE ocenených z Technickej univerzity v Košiciach a odovzdal výhercom diplomy v súťažiach v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022 a ďakovné listy za ocenenia výsledkov vedecko­-výskumnej činnosti.

Diplomy a ďakovné listy si ocenení prevzali v týchto súťažiach, ankete:

  • Cena rektora TUKE 2022
  • Súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu na TUKE 2022
  • Cena za vedu a techniku 2022
  • ZLATÉ KRÍDLA – Národná cena letectva Slovenskej republiky 2022
  • Falling Walls Lab Slovakia 2022

Najlepšia doktorandská práca z pohľadu prevedenia prezentácie na TUKE 2022 -  Ing. Jakub Demčák - FVT Prešov

Najlepšia doktorandská práca po vedeckej stránke na TUKE 2022 -  Ing. Matúš Geľatko - FVT Prešov

Blahoželáme!