Vedenie fakulty

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.

DEKAN

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.

 • jozef.zajac@tuke.sk
 • +421 55 602 6457
 • Bayerova 1, č. dv. 106
doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD.

PRODEKANKA PRE ZAHRANIČIE A MOBILITY

doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD.

 • lucia.knapcikova@tuke.sk
 • +421 55 602 6307
 • Bayerova 1, č. dv. 111
doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD.

PRODEKANKA PRE VZDELÁVANIE

doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD.

 • denisa.oleksakova@tuke.sk
 • +421 55 602 6403
 • Bayerova 1, č. dv. 110
Dr. h. c. prof. Ing. Michal Hatala, PhD.

PRODEKAN PRE VEDU, VÝSKUM A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Dr. h. c. prof. Ing. Michal Hatala, PhD.

 • michal.hatala@tuke.sk
 • +421 55 602 6456, +421 55 602 6363
 • Bayerova 1, č. dv. 108
doc. Ing. Ján Duplák, PhD.

PREDSEDA AKADEMICKÉHO SENÁTU

doc. Ing. Ján Duplák, PhD.

 • jan.duplak@tuke.sk
 • +421 55 602 6350
 • Bayerova 1, č. dv. 113
Svetlana Radchenko, PhD.

TAJOMNÍČKA FAKULTY

Svetlana Radchenko, PhD.

 • svetlana.radchenko@tuke.sk
 • +421 55 602 6386, +421 55 602 6363
 • Bayerova 1, č. dv. 107