CECHOVÁCIA ŠTUDENTOV

Kultúrno - spoločenská akcia študentov Fakulty výrobných technológií. Študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia získavajú cechovačný list od vedenia fakulty a sú prijímaní do cechu výrobných technológov. Súčasťou slávnosti je už tradičný sprievod mestom Prešov na kočoch a alegorickým autobusom.

ŠTUDUJ PRE PRAX

Fakulta výrobných technológií je organizátorom prestížneho podujatia Študuj pre prax v rámci prešovského regiónu, na ktorom sa aktívne zúčastňuje niekoľko desiatok významných partnerov v oblasti automotive na Slovensku ako napr. Kia Motors Slovakia s.r.o., Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o., Honeywell Turbo s.r.o. ale aj mnoho ďalších. Hlavným cieľom podujatia je predstavenie výrobných programov a noviniek partnerov z praxe, pracovných pozícií, možnosti výrobných stáží a vypracovania záverečných prác, o ktoré poslucháči FVT prejavujú pravidelne veľký záujem. Podujatie je sprevádzané bohatým programom a je určené pre študentov všetkých ročníkov.

ŽEZLOVICA

Kultúrno - spoločenská akcia študentov Fakulty výrobných technológií. Študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia odovzdávajú študentom 1. ročníka inžinierskeho štúdia žezlo odboru, ktorý študujú a taktiež žezlo Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove. Ich úlohou je po celý rok žezlá chrániť a opatrovať. Súčasťou získania žeziel je odovzdanie rádu najstarších študentov fakulty.

Silná ruka Silná ruka

V ďalšej športovej akcii, Silná ruka, študenti vyšších a nižších ročníkov zmerajú svoje sily v pretláčaní rúk (armwrestlingu). Víťazi spomedzi študentov si následne zmerajú sily s pedagógmi a vedením fakulty. Celkový víťaz súťaží o Pohár dekana fakulty so samotným dekanom Fakulty výrobných technológií.