Fakulta výrobných technológií
Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove

Bayerova 1,
080 01 Prešov
studijne.fvt@tuke.sk
+421 55 602 6452
+421 908 498 235
Bankové spojenie: ŠPSR Bratislava, IBAN: SK10 8180 0000 0070 0015 1468

Dekanát

Svetlana Radchenko, PhD.

Svetlana Radchenko, PhD.

Tajomníčka fakulty

 • svetlana.radchenko@tuke.sk
 • 00421 55 602 6386
 • Bayerova 1, č. dv. 107
Sylvia Ondičová-Kmecová

Sylvia Ondičová-Kmecová

Sekretárka

 • sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk
 • 00421 55 602 6452
 • Bayerova 1, č. dv. 115

Študijné oddelenie

Ing. Daniela Krištůfková

 • daniela.kristufkova@tuke.sk
 • 00421 55 602 6384
 • Bayerova 1, č. dv. 103

Bc. Tatiana Pellová

 • tatiana.pellova@tuke.sk
 • 00421 55 602 6389
 • Bayerova 1, č. dv. 104
Úradné hodiny
Po 8:30 - 11:30
Ut 8:30 - 11:30
St 8:30 - 11:30 / 13:00 - 15:00
Št nestránkový deň
Pia 8:30 - 11:30

Oddelenie
vedy a výskumu

Bc. Monika Kažimírová

 • monika.kazimirova@tuke.sk
 • 00421 55 602 6391
 • Bayerova 1, č. dv. 111

Oddelenie
projektov

Ing. Lucia Vojteková

 • lucia.vojtekova@tuke.sk
 • 00421 55 602 6391
 • Bayerova 1, č. dv. 111

Oddelenie pre ekonomiku a personálnu činnosť

Mária Krchová

Vedúca oddelenia

 • maria.krchova@tuke.sk
 • 00421 55 602 6437
 • Bayerova 1, č. dv. 109

Ing. Alena Mihaľovová

 • alena.mihalovova@tuke.sk
 • 00421 55 602 6438
 • Bayerova 1, č. dv. 121

Ing. Daniela Hatalová

 • daniela.hatalova@tuke.sk
 • 00421 55 602 6438
 • Bayerova 1, č. dv. 121
Úradné hodiny
Po 8:00 - 12:00 / 13:00 - 14:00
Ut 8:00 - 12:00
St 8:00 - 12:00 / 13:00 - 15:00
Št nestránkový deň
Pia 8:00 - 12:00

Referát BOZ a PO

Igor Papcun

 • igor.papcun@tuke.sk
 • 00421 55 602 6436
 • Bayerova 1, č. dv. 102

Oddelenie prevádzky

Monika Galdunová

 • monika.galdunova@tuke.sk
 • 00421 55 602 6448
 • Štúrova 31, č. dv. 068

Fakultné výpočtové centrum

Ing. Ján Ďuraš

 • jan.duras@tuke.sk
 • 00421 55 602 6392
 • Bayerova 1, č. dv. 303

Ing. Jozef Tumidalský

 • jozef.tumidalsky@tuke.sk
 • 00421 55 602 6392
 • Bayerova 1, č. dv. 120