Študijné plány

Bakalárske štúdium

Smart technológie v priemysle Smart Bc D
Počítačová podpora výrobných technológií PPVT Bc D PPVT Bc E
Technológie automobilovej výroby TAV Bc D
Priemyselný manažment PM Bc D PM Bc E
Obnoviteľné zdroje energie OZE Bc D

Inžinierske štúdium

Inteligentné technológie v priemysle ITP Ing D
Počítačová podpora výrobných technológií PPVT Ing D PPVT Ing E
Technológie automobilovej výroby TAV Ing D
Priemyselný manažment PM Ing D PM Ing E
Obnoviteľné zdroje energie OZE Ing D

Doktorandské štúdium

Výrobné technológie VT Dok D VT Dok E
Počítačová podpora výrobných technológií PPVT Dok D PPVT Dok E
Riadenie priemyselnej výroby RPV Dok D RPV Dok E
Procesná technika PT Dok D PT Dok E