FAKULTA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ
SO SÍDLOM V PREŠOVE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

Oznamy

  • Staršie

Študuj perspektívne študijné programy

Bc. Ing. POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ
Bc. Ing. TECHNOLÓGIE AUTOMOBILOVEJ VÝROBY
Bc. Ing. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE
Bc. Ing. PRIEMYSELNÝ MANAŽMENT
Bc. SMART TECHNOLÓGIE V PRIEMYSLE
  Ing. INTELIGENTNÉ TECHNOLÓGIE V PRIEMYSLE

Pridaj sa k nám

71 partnerov
z praxe

4338 úspešných
absolventov

31 špecializovaných
laboratórií

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove je jedna z deviatich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, ktorá patrí medzi popredné vysokoškolské inštitúcie v Slovenskej republike. Fakulta postupne od svojho vzniku kreovala svoju tvár s atraktívnymi študijnými programami a vyhraneným vedeckým priestorom. Je nositeľkou mnohých národných a medzinárodných projektov, kontinuálne buduje laboratória, špecializované učebne, prezentuje vedecké výstupy v renomovaných periodikách. Snaží sa o modernizáciu procesu výučby s priamou interakciou na prax a o výrazné zlepšenie podmienok výskumu a výučby na fakulte.

DOCTOR HONORIS CAUSA prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.

Galéria

Aktuálne
udalosti

Zobraziť

30. výročia založenia fakulty

Galéria

Grantové
projekty

Zobraziť

PICNIC FVT 2022

Galéria

Bežný deň na našej fakultePozrite si, ako vyzerá bežný deň na fakulte