Harmonogram štúdia

 • Začiatok akademického roka:

  26.09.2022

 • Koniec akademického roka:

  31.08.2023

 • Slávnostné otvorenie AR (aula Štúrova):

  26.09.2022 o 13:30 hod.

 • Imatrikulácia:

  10.11.2022

Denné štúdium

Zimný semester Všetky ročníky

Výučba
26.09.2022 - 23.12.2022
Zimné prázdniny
24.12.2022 - 31.12.2022
Skúškové obdobie ZS vrátane dekanských výnimiek
02.01.2023 - 10.02.2023

Výučba
13.02.2023 - 12.05.2023
Skúškové obdobie LS vrátane dekanských výnimiek
15.05.2023 - 30.06.2023
Hlavné prázdniny
01.07.2023 - 31.08.2023

Výučba
13.02.2023 - 28.04.2023
Skúškové obdobie LS vrátane dekanských výnimiek
02.05.2023 - 12.05.2023
Príprava na štátne skúšky
02.05.2023 - 19.05.2023
Odovzdanie záverečnej práce
15.05.2023 - 19.05.2023
Príprava a konanie štátnych skúšok
22.05.2023 - 16.06.2023
Promócie
30.06.2023

Výučba
13.02.2023 - 31.03.2023
Skúškové obdobie LS vrátane dekanských výnimiek
03.04.2023 - 21.04.2023
Príprava na štátne skúšky
03.04.2023 - 28.04.2023
Odovzdanie záverečnej práce
24.04.2023 - 28.04.2023
Príprava a konanie štátnych skúšok
02.05.2023 - 26.05.2023
Promócie
09.06.2023

Externé štúdium

Zimný semester Všetky ročníky

Výučba
26.09.2022 - 23.12.2022
Zimné prázdniny
24.12.2022 - 31.12.2022
Skúškové obdobie ZS vrátane dekanských výnimiek
02.01.2023 - 10.02.2023

Výučba
13.02.2023 - 12.05.2023
Skúškové obdobie LS vrátane dekanských výnimiek
15.05.2023 - 30.06.2023
Hlavné prázdniny
01.07.2023 - 31.08.2023

Výučba
13.02.2023 - 31.03.2023
Skúškové obdobie LS vrátane dekanských výnimiek
03.04.2023 - 21.04.2023
Príprava na štátne skúšky
03.04.2023 - 28.04.2023
Odovzdanie záverečnej práce
24.04.2023 - 28.04.2023
Príprava a konanie štátnych skúšok
02.05.2023- 26.05.2023
Promócie
09.06.2023