Legislatíva a systém manažérstva kvality

Legislatíva fakulty výrobných technológií

Legislatíva Technickej univerzity v Košiciach obsahuje vnútorné predpisy, ktoré sú vydané podľa § 15 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Systém manažérstva kvality

prof. Ing. Anton Panda, PhD.

prof. Ing. Anton Panda, PhD.

Predseda rady kvality, manažér kvality

  • anton.panda@tuke.sk
  • 00421 55 602 6362
  • Štúrova 31, č. dv. 83

Dokumentácia systému manažérstva kvality je súčasťou legislatívy Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove vydaná v súlade s normou EN ISO 9001:2015 a s certifikátom systému manažérstva kvality v oblasti zabezpečovania procesov vzdelávania, výskumu a podnikateľskej činnosti na úrovni vysokej školy.