Medzinárodná spolupráca

Cieľom medzinárodnej spolupráce na FVT TUKE je rozširovať kontakty a spoluprácu fakulty najmä s významnými zahraničnými partnermi a pracoviskami. Táto spolupráca sa realizuje na úrovni fakulty a jej jednotlivých pracovísk organizovaním medzinárodných vedecko-odborných podujatí, účasťou na riešení zahraničných projektov a je podporovaná mobilitou študentov a učiteľov v rámci programov Erasmus+, CEEPUS a Národného štipendijného programu SR. V súčasnosti sú na fakulte riešené 3 medzinárodné výskumné projekty, fakulta má zmluvnú spolupráca s 33 zahraničnými pracoviskami, na úrovni fakulty je podpísaných 27 zmlúv Erasmus+, pracovníci fakulty sú lokálnymi koordinátormi 8 sietí CEEPUS.

Zmluvná spolupráca so zahraničnými pracoviskami na úrovni fakulty

Zoznam aktívnych sietí CEEPUS na úrovni fakulty

 • CIII-BG-0703 – Modern Trends in Education and Research on Mechanical Systems - Bridging Reliability, Quality and Tribology (doc. Piteľ)
 • CIII-RO-0058 – Design, Implementation and Use of Joint Programs Regarding Quality in Manufacturing Engineering (doc. Kočiško)
 • CIII-RO-0202 – Implementation and Utilization of E-learning Systems in Study Area of Production Engineering in Central European Region (prof. Monková)
 • CIII-PL-0033 – Development of Mechanical Engineering (Design, Technology and Production Management) as an Essential base for Progress in the Area of Small and Medium Companies' Logistics - Research, Preparation and Implementation of Joint Programs of Study (doc. Hatala)
 • CIII-SK-0030 – From Preparation to Development, Implementation And Utilisation of Joint Programs In Study Area of Production Engineering – Contribution to higher flexibility, ability and mobility of students in the Central and East European region (prof. Modrák)
 • CIII-PL-0007 – Novel Methods of Manufacturing and Measurement of Machine Parts (prof. Zajac)
 • CIII-PL-0701 – Engineering as Communication Language in Europe (prof. Hloch)
 • CIII-CZ-0201 – Knowledge Bridge for Students and Teachers in Manufacturing Technologies (doc. Hatala)

Projekty

 • Eureka - Auto-ID technology and the Internet of Things to enhance the quality of health services - U Health
 • H2020 - SME 4.0 – Industry 4.0 for SMEs: Smart Manufacturing and Logistics for SMEs in an X-to-order and Mass Customization Environment
 • H2020 - Development of ‘Less than Wagon Load’ transport solutions in the Antwerp Chemical cluster
 • Erasmus Plus - Social Network based doctoral Education on Industry 4.0
 • Erasmus Plus - Social Network based doctoral Education on Industry 4.0
 • EUROSTARS/Bridge2ERA - The development of sinternd 3D printed parts made from sintersible PUR coated cellulose nano-whiskers fits into the strategic orientation of the university to cooperation with SME