Habilitačné a inauguračné konanie

Fakulte výrobných technológii TUKE so sídlom v Prešove bolo priznané právo realizovať habilitačné a vymenúvacie konanie v nasledujúcich študijných odboroch:

Študijný odbor 2305 výrobné technológie
Študijný odbor 2329 výrobná technika
Študijný odbor 2354 procesná technika
Študijný odbor 2645 priemyselné inžinierstvo