Akademický senát

prof. Ing. Ján Paško, CSc.

Predseda

prof. Ing. Ján Paško, CSc.

doc. Ing. Ján Duplák, PhD.

Podpredseda

doc. Ing. Ján Duplák, PhD.

Ing. Adrián Vodilka

Podpredseda

Ing. Adrián Vodilka

Členovia akademického senátu

Ing. Jozef Török, PhD.

Ing. Romana Hricová, PhD.

prof. Ing. Anton Panda, PhD.

Ing. Marcel Fedák, PhD., Ing. Paed. IGIP.

doc. Ing. Kamil Židek, PhD.

PhDr. Rimma Bielousová, PhD.

Bc. David Hiner

Lukas Stafura

Tomas Sirotnak

Výročné správy o činnosti akademického senátu Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove