Dôležité oznamy pre FVT TUKE
Dôležité oznamy pre FVT TUKE

19.
OKT 2021
FVT

Dodatočná výzva pre mobilitu študentov TUKE do krajín EÚ za účelom štúdia v LS 2020/2021!!!

Prihlášky je možné odovzdávať fakultnej koordinátorke Ing. Zuzane Šoltysovej, PhD. do 02.11.2021.

Postup pri podávaní prihlášky na študentskú mobilitu Erasmus+ za účelom štúdia je zverejnený na našej webstránke https://erasmus.tuke.sk/dodatocna-vyzva-studenti/.

18.
OKT 2021
FVT

Národný štipendijný program Slovenskej republiky (NŠP)-Výzva na predkladanie žiadostí - letný semester akademického roka 2021/2022 je otvorená!

KEDY: Uzávierka: on-line: 31. október 2021 do 16:00 hod.

KTO: uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku: Žiadosť o štipendium musí byť podaná elektronicky (on-line) do termínu uzávierky. Žiadosť o štipendium sa podáva iba v elektronickej podobe.

AKO: Pre plánovanie štipendijného pobytu platí:

 • nástup na pobyt:
  -študenti: najskorší možný dátum nástupu na pobyt je 1. februára 2022; najneskorší možný termín nástupu na pobyt je 1. apríla 2022
  -doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: najskorší možný dátum nástupu na pobyt je 1. februára 2022; najneskorší možný dátum nástupu na pobyt je 31. augusta 2022
 • ukončenie pobytu:
  -študenti: najneskorší možný dátum ukončenia pobytu je 31. augusta 2022
  -doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: najneskorší možný dátum ukončenia pobytu je 30. novembra 2022

Viac informácií na https://www.stipendia.sk/sk/aktuality/nsp-letny-semester-2021/2022

17.
SEP 2021
FVT

Organizácia pedagogického procesu v akademickom roku 2021/22

Vážení študenti,

vzhľadom na to, že od 20.09.2021 bude okres Prešov podľa aktuálneho COVID automatu zaradený do I. stupňa ohrozenia (červená farba rizikovosti okresu) upravujem priebeh výučby v akademickom roku 2021/22 (v zmysle Príkazu rektora PR/TUKE/11/21 platného od 17.09.2021 a v súlade s aktuálnym COVID automatom) nasledovne:

Prednášky s kapacitou 40 a viac študentov (podľa zoznamov v IS MAIS) budú prebiehať podľa platného rozvrhu na AR 2021/22 online cez platformu Webex.

Prednášky s kapacitou do 40 študentov (podľa zoznamov v IS MAIS) budú prebiehať podľa platného rozvrhu na AR 2021/22 prezenčne za dodržania aktuálne platných hygienických a protiepidemických opatrení podľa Vyhlášky 247/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Numerické cvičenia, semináre a laboratórne cvičenia budú prebiehať prezenčne za dodržania aktuálne platných hygienických a protiepidemických opatrení podľa Vyhlášky 247/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výučba (prednášky, numerické cvičenia, semináre, laboratórne cvičenia) pre študentov v externej forme štúdia bude prebiehať podľa platného rozvrhu na AR 2021/22 online cez platformu Webex.

Linky na platformu Webex budú vyučujúcimi posielané emailom, preto je potrebné si pravidelne kontrolovať študentské emaily (meno.priezvisko@student.tuke.sk).

Na základe Príkazu rektora PR/TUKE/11/21 platí pre zamestnancov a študentov TUKE (vzhľadom na aktuálne zaradenie do fázy „I. stupeň ohrozenia“ podľa COVID automatu), že od 20.9.2021 môžu vstúpiť do priestorov FVT TUKE za prísneho dodržania podmienok protokolu OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), t.j. výlučne len osoby, ktoré sú:

 1. plne očkovaní, alebo
 2. testovaní (pri nástupe na štúdium na TUKE – od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín) a následne opakovane testovaní v maximálne 2 týždňovej frekvencii, alebo
 3. ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

Každý študent sa od 20.09.2021 pri vstupe do priestorov FVT TUKE musí na vrátnici preukázať:

 1. potvrdením o zaočkovaní (COVID pas), alebo
 2. negatívnym výsledkom testu (nie starším od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo
 3. potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 za ostatných 180 dní.

Osobám, ktoré sa nepreukážu potvrdením na vrátnici, je vstup do priestorov FVT TUKE zakázaný!

Zároveň je potrebné vyplniť a odoslať čestné prehlásenie elektronickou formou https://forms.gle/3dW2E9ZYAs4FYgLc7 do 19.9.2021 do 21:00.

Pri vstupe a pobyte v budovách FVT TUKE je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom a vykonať dezinfekciu rúk pripravenými dezinfekčnými prostriedkami.

Povinnosťou študentov FVT TUKE podľa príkazu rektora Príkaz rektora PR/TUKE/11/21 je oboznámiť sa s COVID AUTOMATOM, ktorý stanovuje základné opatrenia počas jednotlivých fáz epidémie.

V prípade zmien v COVID automate a prechode okresu Prešov do inej fázy bude priebeh výučby upravený.

 

S pozdravom,

doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie

3.
SEP 2021
FVT

Oznam pre študentov - študijné oddelenie

Upozorňujeme študentov na zmenu organizácie úradných hodín vzhľadom na mimoriadnu situáciu COVID-19.

3.
SEP 2021
FVT

Ako podať prihlášku?

Elektronická prihláška (e-prihláška)

 

Pre stiahnutie návodu ako zaevidovať prihlášku kliknite TU

3.
AUG 2021
FVT

Doktorandi a mladí vedeckí pracovníci pozor!

Uchádzajte sa o mobilitný výskumný grant prostredníctvom VISEGRAD-TAIWAN SCHOLARSHIP

Program je určený hlavne pre PhD. študentov a mladých vedeckých pracovníkov (Post-doctoral).

Oblasti výskumu sú limitované na nasledujúce oblasti:

a) Nanotechnology,
b) Electrotechnical industry,
c) Biotechnology,
d) Information technology,
e) Public health,
f) Social sciences and humanities

Pri výbere univerzity je potrebné sledovať zoznam univerzít zverejnených na stránke, kde sa máte možnosť zoznámiť aj s pravidlami pre záujemcov.

Viac na: 

https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-taiwan-scholarships/?fbclid=IwAR088NGZgcFNHJYKYvGrGb5D-PTE1s3KtIk04G4Y-KeVLqheR-8MQWpY3pc

Termín podania prihlášky: 30.09.2021

V prípade záujmu, kontaktujte prodekanku pre zahraničie a mobility, doc. Ing. Luciu Knapčíkovu, PhD., Ing.Paed.-IGIP