Dôležité oznamy pre FVT TUKE
Dôležité oznamy pre FVT TUKE

14.
FEB 2024
FVT

International week na UTB v Zlíne, Česká republika

Pozvánka pre zamestnancov TUKE

"International week na UTB v Zlíne, Česká republika"

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

naša partnerská univerzita Tomáše Bati v Zlíne, usporadúva v termíne 08-12, Apríl 2024, v poradí už 11.ročník International week-u.

Viac informácií nájdete na:

https://www.utb.cz/en/international-week/

14.
FEB 2024
FVT

Výzva na BIP mobilitu pre študentov TUKE (Nice, Francúzsko)

Milé študentky, milí študenti,

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ krátkodobý študijný pobyt (tzv. Blended Intensive Program, t.j. kombinácia fyzickej a online mobility) v akademickom roku 2023/2024 organizovaný partnerskou inštitúciou Université Côte dAzur v Nice (Francúzsko) v termíne: 10.-14.jún 2024 pod názvom Ulysseus Entre Camp.

Pozor! Maximálny počet účastníkov za TUKE: 6

Prihlášky je možné odovzdávať pani Ing. Lucii Vojtekovej (lucia.vojtekova@tuke.sk) do 27.2.2024.

Viac informácií nájdete https://erasmus.tuke.sk/vyzva-na-bip-mobilitu-pre-studentov-nice-francuzsko/

5.
FEB 2024
FVT

Výberové konanie pre stáže od septembra 2024 - Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD)

Milé študentky, milí študenti,

dovoľte mi dať do Vašej pozornosti možnosti stáže v Styčnej kancelárii SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD). 

Aktuálne je otvorené výberové konanie pre stážistov s nástupom od 1. septembra 2024, do ktorého je možno podávať prihlášky do 15. apríla 2024.

Stáž je určená študentom s ukončeným 1. stupňom vysokoškolského vzdelania, ktorí majú aktívnu znalosť anglického jazyka a záujem o európsku politiku, programy a nástroje v oblasti vedy, výskumu a inovácií. Okrem študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia je stáž vhodná aj pre absolventov. 

Viac informácií nájdete tu https://www.slord.sk/staze/

17.
JAN 2024
FVT

Letná škola

Milé študentky, milí študenti,

do pozornosti vám dávame ponuku od našej partnerskej Technickej univerzity v Rige, Lotyšsko, ohľadom organizovania letnej školy.

Viac informácií nájdete na: https://www.rtu.lv/en/studies/short-term-studies/summer-schools