Dôležité oznamy pre FVT TUKE
Dôležité oznamy pre FVT TUKE

19.
SEP 2023
FVT

Národný štipendijný program SR

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2023/2024.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2023 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2023/2024. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii.

13.
SEP 2023
FVT

Doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu FVT

Akademický senát Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove s konaním dňa 26.09.2023 od 8:00 do 13:00 hod. v miestnosti č. 030, Štúrova 31, prízemie.

Písomné návrhy na kandidátov je možné podávať na sekretariáte dekanátu u pani Sylvie Ondičovej-Kmecovej do 22.09.2023 do 12:00 hod.

4.
SEP 2023
FVT

Online zápis na štúdium

Vážené študentky, vážení študenti,

upozorňujeme na povinnosť každého študenta vykonať online zápis na štúdium na Fakulte výrobných technológií TUKE v akademickom roku 2023/24 pre študentov v 2. a 3. roku bakalárskeho stupňa štúdia a študentov vo všetkých rokoch inžinierskeho stupňa štúdia (v dennej aj externej forme), ktorý sa uskutoční od 04.09.2023 do 08.09.2023 online cez IS MAIS.

Pokyny a video návody ku zápisu v slovenskom a anglickom jazyku:

https://mais.tuke.sk/dokumenty/student_23879591/e_zapis_TUKE_student_ver2_sk.pdf

https://mais.tuke.sk/dokumenty/student_23879591/zapis_ma_platbu_sk.gif

https://mais.tuke.sk/dokumenty/student_23879591/zapis_ma_platbu_en.gif

S pozdravom

Vedenie FVT

3.
SEP 2023
FVT

VÝZVA_Erasmus+ mobilita pre pracovníkov TUKE v akademickom roku 2023/2024

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu Erasmus+ na predkladanie prihlášok pre akademických, vedecko-výskumných a neakademických pracovníkov TUKE na Erasmus+ mobility v akademickom roku 2023/2024.

Záujemcovia majú možnosť odovzdať vyplnenú prihlášku s požadovanými prílohami do 11.09.2023 pani Ing. Monike Kažimírovej.

K prihláške za účelom výučby je potrebné priložiť program výučby (staff mobility agreement – teaching) podpísaný žiadateľom, prijímajúcou ako aj vysielajúcou inštitúciou.

K prihláške za účelom školenia je potrebné priložiť pracovný plán (staff mobility agreement – training) podpísaný žiadateľom, prijímajúcou ako aj vysielajúcou inštitúciou.

Výber účastníkov mobility bude realizovaný na základe poradia po vyhodnotení prihlášky žiadateľa podľa platných kritérií https://erasmus.tuke.sk/ako-sa-prihlasit-zamestnanci/

Viac informácií nájdete na

https://erasmus.tuke.sk/erasmus-mobilita-pre-pracovnikov-tuke-v-akademickom-roku-2023-2024/

19.
MÁJ 2023
FVT

Staff Training Week 2023

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

do pozornosti Vám dávame možnosť zúčastniť sa "Staff Training Week 2023", ktorý organizuje naša partnerská EKA University of Applied Sciences, Riga, Lotyšsko.

Kedy: 25-29 september 2023

Viac informácií nájdete na: http://staffmobility.eu/staffweek/staff-training-week-training-academic

19.
MÁJ 2023
FVT

Collaborative Online International Learning

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľte nám informovať Vás o podujatí organizovanom našou partnerskou inštitúciou HWR Berlin zameranom na COIL - Collaborative Online International Learning.

Dátum:16-20 október 2023

Viac informácií nájdete tu: https://www.hwr-berlin.de/en/news/veranstaltungen/events-detail/1043-ready-to-coil-virtual-exchange-coil-staff-week-for-faculty-and-administrators-the-hwr-berlin/

 

18.
MÁJ 2023
FVT

PhD Position with Full Scholarships at Faculty of Manufacturing Technologies, Technical University of Košice in Slovakia - Call for Applications 2023/2024

Admission Requirements:

 • Graduates outside Slovakia of the second level of university studies in the field of Industrial Engineering or related discipline,
 • English knowledge at minimum B2 level of CEFR,
 • Willingness to travel to attend academic events, since PhD study will be teaming up with the international research project SME 5.0, grant agreement ID: 101086487.

The scholarship application has to include:

 • CV with academic record,
 • English or another foreign language certificate,
 • Letters of recommendation,
 • Research proposal,
 • Letter of motivation,
 • Copy of passport/ID.

Applicant can choose one of the two topics:

 1. Resilient scheduling policies and techniques for mass customization in SMEs
 2. Solutions for implementation of artificial intelligence in SMEs

Application deadline: 31/July/2023

Final decision: 15/August/2023

Start of PhD. program: 1/September/2023 (Duration 3 years)

The scholarship application has to be submitted via email to the main guarantor of the study program (vladimir.modrak@tuke.sk) and CC to the Study department office (monika.kazimirova@tuke.sk).

12.
APR 2023
FVT

Summer School vo Fínsku pre študentov FVT TUKE

Kde: LUT University- Lappeenranta, Lahti, Finland

Kedy: v termínoch od 25.júna 2023- 15.júla 2023 (týždňové intervaly zamerané na konkrétnu problematiku)

Viac informácií nájdete na https://sway.office.com/EZMSADyQFipbk9VL?ref=Link

17.
MAR 2023
FVT

Bulletin SAIA 3/2023

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n.o. https://www.saia.sk/ bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy (ISSN 1338-0400). 

Bulletin SAIA 3/2023 si môžete prečítať/stiahnuť na:

https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/publikacie

Témou čísla je vysokoškolské vzdelávanie v Japonsku.   

V bulletine sa nachádzajú aj informácie o štipendiách a grantoch, ktoré majú uzávierku v najbližších mesiacoch, či pozvánky na webináre SAIA.

14.
MAR 2023
FVT

Partnerstvo v oblasti metrológie – inovatívne technológie pre výskum a prax na európskej úrovni

Pozvánka na odborný seminár "Partnerstvo v oblasti metrológie – inovatívne technológie pre výskum a prax na európskej úrovni"

Košická regionálna komora SOPK a UVP Technicom TUKE, ako partneri Enterprise Europe Network (www.een.sk) v spolupráci so Slovenským plastikárskym klastrom,

Vás pozývajú na bezplatný odborný seminár Partnerstvo v oblasti metrológie – inovatívne technológie pre výskum a prax na európskej úrovni.

Miesto konania: Univerzitný vedecký park TECHNICOM, TUKE Boženy Němcovej 5, Košice, Zasadacia miestnosť 001 + 002 (prízemie UVP TECHNICOM)

Termín konania: 26.04.2023 (streda), od 09:30 hod.

Odborný garant: odborní pracovníci zo spoločnosti Carl Zeiss Slovakia, s.r.o

Viac informácií ...

7.
FEB 2022
FVT

Online lekcie angličtiny s native speakermi!!!