Informácie pre študentov

ISIC

Univerzitný preukaz študenta ISIC slúži na identifikáciu študenta príslušnej vysokej školy a univerzity.

Tvoj ISIC ti zabezpečuje:

 • vstup do budov a knižnice Technickej univerzity v Košiciach
 • aplikáciu na stravovacie systémy školských jedální
 • aplikáciu na využívanie v mestskej a medzimestskej hromadnej doprave
 • rôzne zľavy a zvýhodnenia doma ale aj v zahraničí.

Ubytovanie a stravovanie

Študentské domovy

ŠD Budovateľská 13, ŠD Budovateľská 31, Prešov

K dispozícii je ubytovanie v 2 – 3 posteľových izbách s vlastným balkónom a samostatným sociálnym zariadením na izbe. Na každom poschodí je kuchynka s varičom, chladničkou a mikrovlnou rúrou. Ostatné služby: priestory pre športové aktivity a voľný čas, bufet, klubovňa, zavedený internet.

Cenník ubytovania a podrobnejšie informácie:

Viac info

Študentské jedálne

ŠJ Budovateľská 31, Prešov

Stravovanie v študentskej jedálni je zabezpečené pre študentov a pedagógov FVT v čase od 7.00 do 15.00 hod.
Jedáleň ponúka široký výber jedál (aj bezmäsitých). Výhodou je ľubovoľná kombinácia jedál a príloh, polievok, šalátov a sladkých dezertov s možnosťou platby v hotovosti.

Systém stravovania pre študentov a doktorandov denného štúdia:

Viac info

Školné a poplatky

Všetky potrebné informácie nájdete v informačných materiáloch spracovaných formou pdf súborov.

Program EUR ING

Titul EUR ING (Európsky inžinier / Euroinžinier) je celo-európsky uznávaný ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania. Považuje sa za garanciu odbornej a spoločenskej kvality vzdelania inžiniera Európy. Certifikát umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov vo svete a zároveň rieši problematiku uznávania kvalifikácie medzi jednotlivými krajinami v Európe a vo svete.

Absolventi inžinierskeho štúdia Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity vo sídlom v Prešove, majú možnosť o tento titul požiadať. Tento doklad o kvalite vzdelania zvyšuje uplatnenie absolventa na domácom a zahraničnom trhu práce, prináša možnosť využívať výhody a partnerskú pomoc organizácie FEANI.

Postup žiadateľa pri uchádzaní sa o titul EUR ING:

Žiadateľ musí spĺňať nasledujúce podmienky pre uchádzanie sa o titul EUR ING:

 1. je absolventom fakulty slovenskej technickej univerzity zapísanej v indexe FEANI a úspešne obhájil titul "inžinier". (Túto podmienku spĺňa každý úspešný absolvent Fakulty výrobných technológií, ktorý ukončil štúdium dosiahnutím titulu "inžinier")
 2. má minimálne dvojročnú prax vo svojom odbore
 3. ovláda jeden z jazykov FEANI (anglický, francúzsky, nemecký, španielsky) na úrovni štátnej skúšky

K žiadosti o udelenie titulu EUR ING (ktorá je prístupná na https://www.feani.org/) sa prikladá:

 • kópia maturitného vysvedčenia
 • kópia inžinierskeho diplomu získaného na akreditovanej technickej univerzite overená notárom
 • doklad potvrdzujúci, že žiadateľ vykonával prax vo svojom odbore najmenej 2 roky
 • doklad o jazykovej skúške z jazyka anglického, francúzskeho alebo nemeckého, alebo potvrdenie o práci v zahraničí, kde sa jeden z uvedených jazykov používa
 • poznámka: po schválení žiadosti na SNKF je uchádzač vyzvaný uhradiť poplatok na schvaľovacie a administratívne konanie na Slovensku a v Bruseli vo výške 400 eur.
 • vyplnený formulár k inžinierskej praxi (https://www.feani.org/feani/eur-ing-title/who-can-and-how-apply-eur-ing-title)

Slovenský národný komitét FEANI zabezpečí následný proces k získaniu titulu.

Viac informácií na stránkach www.zsvts.sk, www.euring.sk, www.feani.org.

Pravidlá uznávania
kreditov

Všetky potrebné informácie nájdete v informačných materiáloch spracovaných formou pdf súborov.

Viac info

Európsky systém
transferu kreditov

Všetky potrebné informácie nájdete v informačných materiáloch spracovaných formou pdf súborov

Viac info

Študijný poriadok

Študijný poriadok je záväzný pre všetkých študentov, učiteľov a iných zamestnancov TUKE, ktorí študujú, organizujú alebo zabezpečujú priebeh štúdia akreditovaných študijných programov, v ktorých sa poskytuje vysokoškolské vzdelávanie na fakultách alebo na TUKE.