Memorandum s mestom Prešov o vzájomnej spolupráci

Memorandum s mestom Prešov o vzájomnej spolupráci

Fakulta výrobných technológií uzavrela memorandum s mestom Prešov o vzájomnej spolupráci v súvislosti so zriadením a činnosťou Rozvojovej implementačnej agentúry mesta Prešov, n. o. Spolupráca bude spočívať vo výmene informácií, propagácii, ale i personálnej podpore a odbornej činnosti zameranej na výskumné aktivity. FVT s potešením prijala tento návrh a teší sa na spoluprácu.