PVE Čierny Váh - Exkurzia

PVE Čierny Váh - Exkurzia

Dňa 17.10.2023 sa uskutočnila zaujímavá exkurzia študentov FVT v študijnom programe Obnoviteľné zdroje energie v zariadení SE, a.s. na vodnom diele Prečerpávacej elektrárne PVE Čierny Váh. Exkurzia sa organizovala v rámci série Energetických exkurzií so Žiť energiou Operačného programu Kvalita Životného prostredia  Ministerstva Životného prostredia SR a SIEA. Študenti sa oboznámili s prevádzkou a fungovaním vodných elektrární na Slovensku a s prevádzkou a funkcionalitou Prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh. Poverení pracovníci elektrárne podrobne vysvetlili a ukázali najdôležitejšie stroje a zariadenie, ktoré zabezpečujú výrobu elektrickej energie a chod celej prevádzky elektrárne.