Technológ roka 2021

Technológ roka 2021

Technológ roka 2021 považuje kooperáciu s druhými vedcami a odborníkmi za základ posunu vpred.

Technológ roka 2021 prof. Ing. Michal Hatala, PhD., sa popri výskume a vývoji progresívnych metód nedeštruktívnej kontroly a skúšania materiálov v praxi venuje aj pedagogickej činnosti i budovaniu a modernizácii laboratórií.

Ako sám tvrdí, bez mladých výskumníkov a nadšených doktorandov, ktorí s ním spolupracujú na riešení projektov, by sa mu výskum a jeho aplikácia do praxe realizovali oveľa ťažšie.

V nasledujúcom rozhovore sme sa rozprávali o súčasnom stave a vybavenosti laboratórií, grantovej podpore výskumu na Slovensku a samotných študentoch Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove a zľahka sme sa dotkli aj témy elektromobilov.

... viac

Zdroj:

https://vedanadosah.cvtisr.sk/technika/materialy/michal-hatala-hladat-nove-vyzvy-a-nadvazovat-vyskumne-spoluprace-je-moje-poslanie/

https://vedanadosah.cvtisr.sk/ine/pozname-laureatov-ocenenia-vedec-roka-sr-2021/