Plán obnovy - Komponent 9

Plán obnovy - Komponent 9

Všeobecné identifikačné údaje

Komponent: Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Reforma/investícia: Investícia 3: Excelentná veda

Názov výzvy: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Názov vykonávateľa: Úrad vlády Slovenskej republiky

Adresa vykonávateľa: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava

Názov prijímateľa: Technická univerzita v Košiciach

Adresa prijímateľa: Letná 1/9, 042 00 Košice

 

Kód projektu: 09I03-03-V01-00102

Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda

Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Trvanie projektu: od 1. 10. 2022 do 31. 8. 2025

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt: 50 039,50 EUR

 

Kód projektu: 09I03-03-V01-00101

Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda

Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Trvanie projektu: od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt: 141 840 EUR

 

Kód projektu: 09I03-03-V01-00094

Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda

Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Trvanie projektu: od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2025

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt: 173 520 EUR

 

Kód projektu: 09I03-03-V01-00093

Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda

Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Trvanie projektu: od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2025

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt: 173 520 EUR

 

Kód projektu: 09I03-03-V01-00095

Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda

Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Trvanie projektu: od 01. 10. 2022 do 31. 08. 2025

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt: 50 039,50 EUR