30. výročia založenia Fakulty výrobných technológií

30. výročia založenia Fakulty výrobných technológií

Dňa 19.10.2022 sa konalo slávnostné zasadnutie vedeckej rady Fakulty výrobných technológií pri príležitosti osláv 30. výročia založenia fakulty v priestoroch Národnej kultúrnej pamiatky "Sklad soli"

Fotogaleria