Nová výzva Aliancií pre inovácie 2021
FVT

Aliancie pre inovácie sa zameriavajú na podporu strategickej spolupráce medzi zástupcami vysokoškolského vzdelávania (VŠ), odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a širším sociálno-ekonomickým prostredím vrátane výskumu s cieľom posilniť európsku inovačnú kapacitu a podporiť poskytovanie nových, najmä digitálnych a ekologických zručností.

Aktuálna výzva na predkladanie žiadostí je otvorená pre dve časti:

  1. Aliancie pre vzdelávanie a podniky
  2. Aliancie pre sektorovú spoluprácu v oblasti zručností (vykonávanie koncepcie)

Ciele:

  • posilniť inovačné a multidisciplinárne prístupy k výučbe a vzdelávaniu
  • riešiť nedostatok zručností na trhu práce, zlepšiť ich kvalitu a relevantnosť
  • navrhovať a poskytovať nadnárodný obsah vzdelávania a odbornej prípravy
  • vytvoriť nové strategické prístupy a spoluprácu na konkrétnych riešeniach v oblasti rozvoja zručností

Žiadatelia môžu byť zástupcovia z OVP alebo VŠ sektora, aktéri na trhu práce a iné organizácie.

Termín na podanie žiadostí: 7. september 2021, 17:00 bruselského času
Žiadosti sa podávajú cez Funding & Tenders Portal

Pre záujemcov o Aliancie pre inovácie je pripravený informačný deň
vo forme webinára.

Termín: 8. jún 2021 o 14:00

Viac informácií tu: https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/info-session-new-call-proposals-erasmus-alliances-innovation-2021_en