ICMEM 2018 - Kúzelna fyzika

Konferenciu ICMEM 2018, ktorá sa konala od 18 do 22 Júna 2018 v hoteli Atrium v Novom Smokovci. Konferenciu organizovala Fakulta Výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove a Ústav Geoniky Českej akadémie vied v Ostrave v kooperácii s Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, Loerrach, Germany, Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod, J.J. Strossmayer University in Osijek, Croatia, Indian Institute of Technology (ISM) Dhanbad, India, Opole University of Technology, Poland, Insitute of Material Research, Slovak Academy of Sciences, Slovakia, Team International Society.