UDELENIE ČESTNÉHO TITULU DOCTOR HONORIS CAUSA

25. apríľa 2018 sa uskutočnilo Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne rozšírené o vedecké rady fakúlt TnUAD v Trenčíne, na ktorom bol udelený čestný titul DOCTOR HONORIS CAUSA dekanovi Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove Dr. h. c. prof. Ing. Jozefovi Zajacovi, CSc.