Zápisy študentov FVT TUKE v bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia v dennej a externej forme na akademický rok 2023/24

Zápisy študentov FVT TUKE v bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia v dennej a externej forme na akademický rok 2023/24