Doplňujúce pedagogické štúdium

Doplňujúce pedagogické štúdium

Bližšie informácie sú uvedené na web stránke Oddelenia spoločenských vied https://osv-ip.tuke.sk/.