Harmonogram štátnych skúšok v akademickom roku 2022/2023

Harmonogram štátnych skúšok v akademickom roku 2022/2023

Termín odovzdania bakalárskej práce: do 19.05.2023
Termín odovzdania diplomovej práce: do 28.04.2023