News

May 2024
Medzinárodná vedecká konferencia CNN Tech 2024
 • Top news

Medzinárodná vedecká konferencia CNN Tech 2024, 24. - 27. júna 2024 v Belehrade, Srbsko.

Read more
Študuj na FVT
 • Top news

Bc. - 31.05.2024 Ing. - 28.06.2024

Read more
DOCTOR HONORIS CAUSA prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
 • Top news

Dňa 2. februára 2024 sa v priestoroch Národnej kultúrnej pamiatky "SKLAD SOLI" uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pod záštitou rektora TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH, prof. Ing. Petra Mésároša, PhD., na ktorom bol udelený čestný titul DOCTOR HONORIS CAUSA prof. Ing. Vladimírovi Vašekovi, CSc. z Univerzity Tomáša Bati ve Zlíně.

Read more
Stáž/Brigáda pre študentov/ky
 • Top news

Firma Metalis Slovakia hľadá študentov na stáž/brigádu na administratívne pozície: procesný inžinier, inžinier kvality

Read more
SUMMER SCHOOLS
 • Top news

Ponuka od našej partnerskej Technickej univerzity v Rige, Lotyšsko, ohľadom organizovania letnej školy.

Read more
Innovation in education
 • Top news

You are invited to follow the new series of webinars in January and February 2024

Read more
Merry Christmas and Happy New Year 2024
 • Top news

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2024

Read more
Inovatívne trendy vo vysokoškolskom vzdelávaní
 • Top news

23.11.2023 - 24.11.2023 UVP TECHNICOM

Read more
Medzinárodná vedecká konferenciu ECF24
 • Top news

Medzinárodná vedecká konferenciu ECF24 - 26. - 30. augusta 2024 v Záhrebe, Chorvátsko

Read more
Medzinárodná vedecká konferencia ICEFA 2024
 • Top news

Medzinárodná vedecká konferencia ICEFA 2024 - 07. - 10. júla 2024 v Aténach, Grécko.

Read more
Memorandum s mestom Prešov o vzájomnej spolupráci
 • Top news

Fakulta výrobných technológií uzavrela memorandum s mestom Prešov o vzájomnej spolupráci v súvislosti so zriadením a činnosťou Rozvojovej implementačnej agentúry mesta Prešov, n. o. Spolupráca bude spočívať vo výmene informácií, propagácii, ale i personálnej podpore a odbornej činnosti zameranej na výskumné aktivity. FVT s potešením prijala tento návrh a teší sa na spoluprácu.

Read more
Ukrajinský žiak
 • Top news

Cieľom projektu je podpora začleňovania ukrajinských žiakov a študentov do vzdelávacieho systému Slovenskej republiky a slovenskej spoločnosti

Read more
Kia Slovakia s.r.o.
 • Top news

Štipendijný program

Read more
Pracovná ponuka - DMK
 • Top news

Operátor CNC, CAM programátor, Kontrolór kvality

Read more
Brigáda v strojárskej výrobe - DMK
 • Top news

Pomocné a zámočnícke práce, Delenie materiálu, Obsluha CNC zariadení

Read more
Doplňujúce pedagogické štúdium
 • Top news

v akademickom roku 2023/2024

Read more
Dodatočné odovzdávanie cien – Cena za vedu a techniku 2020
 • Top news

Dr. h. c. prof. Ing. Michal Hatala, PhD.

Read more
Harmonogram štátnych skúšok v akademickom roku 2022/2023
 • Top news

Termín odovzdania bakalárskej práce: do 19.05.2023, Termín odovzdania diplomovej práce: do 28.04.2023

Read more
Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu ICMAE 2023
 • Top news

18. - 21. júla 2023 Porto, Portugalsko

Read more
Ocenená diplomová práca Ing. Gabriela Stolárika
 • Top news

Slávnostné odovzdávanie ocenení študentom Technickej Univerzity v Košiciach za ich výherné finálne práce s biznis potenciálom sa konalo na pôde Univerzitného Vedeckého parku 2.11.2022.

Read more
30. výročia založenia Fakulty výrobných technológií
 • Top news

Dňa 19.10.2022 sa konalo slávnostné zasadnutie vedeckej rady Fakulty výrobných technológií pri príležitosti osláv 30. výročia založenia fakulty v priestoroch Národnej kultúrnej pamiatky "Sklad soli"

Read more
Rozvoj excelentných výskumných kapacít v oblasti aditívnych technológií pre Priemysel 21. storočia
 • Top news

Výskum inovatívnych technológií aditívnej výroby a ich monitorovanie

Read more
Invitation to participate in the European Defence Challenge III
 • Top news

We invite students to register for the European Defence Challenge III and submit their work.

Read more
Technológ roka 2021 - prof. Ing. Michal Hatala, PhD.
 • Top news

prof. Ing. Michal Hatala, PhD. - Hľadať nové výzvy a nadväzovať výskumné spolupráce je moje poslanie

Read more
Doplňujúce pedagogické štúdium na TUKE v akademickom roku 2022/23
 • Top news

v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia

Read more
Škoda Auto a.s.
 • Top news

Škoda Octavia VRC plug-in-hybrid

Read more
ESET Science Award 2021
 • Top news

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. - laureát ESET Science AWARD 2021 v kategórií Výnimočný vysokoškolský pedagóg

Read more
Katedroví správcovia IS MAIS
 • 28.01.2021

Katedroví správcovia IS MAIS

Read more
Naše prvé lastovičky SAP Akadémie.
 • 02.07.2020

Gratulujeme študentom FVT TUKE k úspešnému absolvovaniu SAP Akadémie a prajeme Vám veľa pracovných úspechov. Súčasne sa chceme poďakovať za spoluprácu UPJŠ a pani Ing. Slávke Šimkovej, PhD. a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity. Vďaka patrí aj Ing. Mgr. Annamárií Behúnovej, PhD., ktorá bola patrónkou našich študentov počas celého akademického roka.

Read more
Automatizácia a robotizácia pre výrobné procesy 21. storočia
 • 11.03.2020

Predmet výskumu: výskum teplotných vplyvov materiálov určených pre oblasť aditívnych technológií so zameraním na SLM metódu, výskum v oblasti testovania nových materiálov inovatívnymi NDT metódami výskum využitia konvolučných sietí v oblasti rozpoznávania obrazov strojových súčiastok, výskum v oblasti trénovania neurónových sietí prostredníctvom 3D modelov súčiastok a výrobkov

Read more
The EUR ING
 • 11.03.2019

The EUR ING (European Engineer / Euroengineer) is a Europe-wide recognized equivalent of technical higher education. It is considered to be a guarantee of the professional and social quality of a European engineer education. The certificate allows the unlimited mobility of engineers in the world and at the same time it addresses the issue of recognition of qualifications between countries in Europe and all over the world.

Read more