Notices
Notices

15.
NOV 2023
FVT

Dodatočná výzva pre mobilitu študentov TUKE do krajín EÚ za účelom stáže

Milé študentky, milí študenti,

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje dodatočnú výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ stáž.

Prihlášky je možné odovzdávať fakultnej koordinátorke Ing. Zuzane Šoltysovej, PhD. (Email: zuzana.soltysova@tuke.sk) do 27.11.2023.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že najskorší možný termín realizovania mobilít je 1.1.2024.

Detailné inštrukcie k postupu pri podávaní prihlášky nájdete https://erasmus.tuke.sk/dodatocna-vyzva-pre-mobilitu-studentov-tuke-do-krajin-eu-za-ucelom-staze/

8.
NOV 2023
FVT

Slávnostná imatrikulácia študentov

Milé študentky a študenti,

pozývame Vás na Slávnostnú imatrikuláciu študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia Fakulty výrobných technológií, ktorá sa bude konať dňa 22.11.2023 (streda) o 10:00 v Aule na Štúrovej ulici 31 v Prešove

Skontrolujte si vaše študentské emailové schránky, v ktorých máte dôležité informácie ku priebehu tejto slávnosti.

Vedenie FVT

27.
SEP 2023
FVT

Akademický rok 2023/2024 na TUKE slávnostne otvorený

25. septembra 2023

Pán rektor prof. Ing. Peter Mésároš, PhD. v Aule Maxima slávnostne otvoril akademický rok 2023/2024 na Technickej univerzite v Košiciach.

Zvlášť vítame študentov prvých ročníkov našej univerzity!

Radi by sme Vás, študentov a zamestnancov,  aktuálne informovali o štandardoch vysokého školstva, vnútornom systéme zabezpečovania kvality vo vzdelávaní na TUKE, ako aj o podporných programoch pre študentov, vrátane spätnej väzby pre skvalitňovanie procesov na univerzite:

Vnútorný systém kvality TUKE a IL predmetov .pdf

Internal quality system of the TUKE and subject information sheets .pdf

Všetkým študentom, študentkám, zamestnancom a zamestnankyniam TUKE želáme úspešný akademický rok 2023/2024.

12.
APR 2023
FVT

Summer School vo Fínsku pre študentov FVT TUKE

Kde: LUT University- Lappeenranta, Lahti, Finland

Kedy: v termínoch od 25.júna 2023- 15.júla 2023 (týždňové intervaly zamerané na konkrétnu problematiku)

Viac informácií nájdete na https://sway.office.com/EZMSADyQFipbk9VL?ref=Link

4.
FEB 2020
FVT

Termín zápisu do rozvrhu na letný semester

 

Pre študentov FVT termín kola zápisu do rozvrhu na letný semester 2019/2020 bude

od 04.02.2020 od 8:00 hod. do 12.02.2020 do 16:00 hod.

Zápis do rozvrhu je povinnosťou všetkých denných študentov 1. a 2. stupňa štúdia. (na rozvrh sa nezapisujú študenti 1.Bc.)

Žiadame študentov, aby si rozvrh urobili včas a dôsledne.