Technológ roka 2021 - prof. Ing. Michal Hatala, PhD.

Technológ roka 2021 - prof. Ing. Michal Hatala, PhD.

Technológ roka 2021 považuje kooperáciu s druhými vedcami a odborníkmi za základ posunu vpred.