Naše prvé lastovičky SAP Akadémie.

Naše prvé lastovičky SAP Akadémie.

Gratulujeme študentom FVT TUKE k úspešnému absolvovaniu SAP Akadémie a prajeme Vám veľa pracovných úspechov.
Súčasne sa chceme poďakovať za spoluprácu UPJŠ a pani Ing. Slávke Šimkovej, PhD. a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity. Vďaka patrí aj Ing. Mgr. Annamárií Behúnovej, PhD., ktorá bola patrónkou našich študentov počas celého akademického roka.