GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 2019

EURÓPSKY VEĽTRH POMATURITNÉHO A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA XXIII. ROČNÍK, INCHEBA EXPO BRATISLAVA, 24. - 26. 9. 2019. Aj tento rok sa naša fakulta prezentovala v stánku TUKE na Veľtrhu vzdelávania Gaudeamus v Bratislave. Rozprávali sme sa s maturantmi o možnostiach štúdia u nás na FVT. Konkurencia bola veľká okolo 150 vysokých škôl ale dúfame, že s niektorými sa stretneme z zimnom semestri 2020/21.