Študijné plány

Bakalárske štúdium

Manažment výroby MV Bc D MV Bc E
Progresívne technológie PgT Bc D
Počítačová podpora výrobných technológií PPVT Bc D PPVT Bc E
Technológie automobilovej výroby TAV Bc D
Monitoring a diagnostika technických zariadení MaDTZ Bc D
Priemyselný manažment PM Bc D
Obnoviteľné zdroje energie OZE Bc D

Inžinierske štúdium

Manažment výroby MV Ing D MV Ing E
Progresívne technológie PgT Ing D
Počítačová podpora výrobných technológií PPVT Ing D PPVT Ing E
Technológie automobilovej výroby TAV Ing D
Monitoring a diagnostika technických zariadení MaDTZ Ing D
Obnoviteľné zdroje energie OZE Ing D
Priemyselný manažment PM Ing D

Doktorandské štúdium

Výrobné technológie VT Dok D VT Dok E
Počítačová podpora výrobných technológií PPVT Dok D PPVT Dok E
Navrhovanie technických systémov NTS Dok D NTS Dok E
Riadenie priemyselnej výroby RPV Dok D RPV Dok E
Procesná technika PT Dok D PT Dok E