Vedenie fakulty

Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.

Dekan

Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.

 • jozef.zajac@tuke.sk
 • 00421 55 602 6457
 • Bayerova 1, č. dv. 106
prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.

Prodekan pre zahraničie a mobility

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.

 • vladimir.modrak@tuke.sk
 • 00421 55 602 6449
 • Bayerova 1, č. dv. 113
prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.

Prodekan pre rozvoj a vonkajšie vzťahy

prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.

 • jan.pitel@tuke.sk
 • 00421 55 602 6455
 • Bayerova 1, č. dv. 110
doc. Ing. Michal Hatala, PhD.

Prodekan pre vzdelávanie

prof. Ing. Michal Hatala, PhD.

 • michal.hatala@tuke.sk
 • 00421 55 602 6456
 • Bayerova 1, č. dv. 108
prof. RNDr. Dušan Knežo, CSc.

Prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

prof. RNDr. Dušan Knežo, CSc.

 • dusan.knezo@tuke.sk
 • 00421 55 602 6403
 • Bayerova 1, č. dv. 121
prof. Ing. Ján Paško, CSc.

Predseda akademického senátu

prof. Ing. Ján Paško, CSc.

 • jan.pasko@tuke.sk
 • 00421 55 602 6318
 • Bayerova 1, č. dv. 117
Svetlana Radchenko, PhD.

Vedúca kancelárie dekana

Svetlana Radchenko, PhD.

 • svetlana.radchenko@tuke.sk
 • 00421 55 602 6386
 • Bayerova 1, č. dv. 107
Ing. Milan Mičko, PhD.

Tajomník fakulty

Ing. Milan Mičko, PhD.

 • milan.micko@tuke.sk
 • 00421 55 602 6453
 • Bayerova 1, č. dv. 114