Akademický senát

prof. Ing. Ján Paško, CSc.

Predseda

prof. Ing. Ján Paško, CSc.

doc. Ing. Ján Duplák, PhD.

Podpredseda

doc. Ing. Ján Duplák, PhD.

Ing. Jakub Kaščák

Podpredseda

Ing. Jakub Kaščák

Členovia akademického senátu

PhDr. Rimma Bielousová, PhD.

Ing. Marcel Fedák, PhD., Ing. Paed. IGIP.

Ing. Romana Hricová, PhD.

prof. Ing. Anton Panda, PhD.

Ing. Jozef Török, PhD.

doc. Ing. Kamil Židek, PhD.

Bc. Nikolas Polivka

Dávid Hiner

Jakub Popper

Výročné správy o činnosti akademického senátu Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove