FAKULTA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ
SO SÍDLOM V PREŠOVE

TUKE logo

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

Oznamy

Pridaj sa k nám

65 partnerov
z praxe

4176 úspešných
absolventov

25 špecializovaných
laboratórií

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove je jedna z deviatich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, ktorá patrí medzi popredné vysokoškolské inštitúcie v Slovenskej republike. Fakulta postupne od svojho vzniku kreovala svoju tvár s atraktívnymi študijnými programami a vyhraneným vedeckým priestorom. Je nositeľkou mnohých národných a medzinárodných projektov, kontinuálne buduje laboratória, špecializované učebne, prezentuje vedecké výstupy v renomovaných periodikách. Snaží sa o modernizáciu procesu výučby s priamou interakciou na prax a o výrazné zlepšenie podmienok výskumu a výučby na fakulte.

Global Forum - Eastern Europe Industry-University Cooperation Sun Moon University

Galéria

Aktuálne
udalosti

Zobraziť

Volkswagen

Galéria

Grantové
projekty

Zobraziť

Projekt Rozvíjať Technik(o)u - realizácia el. skateboardu

Galéria

Bežný deň na našej fakultePozrite si, ako vyzerá bežný deň na fakulte