FAKULTA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ
SO SÍDLOM V PREŠOVE

TUKE logo

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

PRIDAJ SA K NÁM

PARTNEROV
Z PRAXE

ÚSPEŠNÝCH
ABSOLVENTOV

ŠPECIALIZOVANÝCH
LABORATÓRIÍ

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove je jedna z deviatich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, ktorá patrí medzi popredné vysokoškolské inštitúcie v Slovenskej republike. Fakulta postupne od svojho vzniku kreovala svoju tvár s atraktívnymi študijnými programami a vyhraneným vedeckým priestorom. Je nositeľkou mnohých národných a medzinárodných projektov, kontinuálne buduje laboratória, špecializované učebne, prezentuje vedecké výstupy v renomovaných periodikách. Snaží sa o modernizáciu procesu výučby s priamou interakciou na prax a o výrazné zlepšenie podmienok výskumu a výučby na fakulte.

Global Forum - Eastern Europe Industry-University Cooperation Sun Moon University

Galéria

Aktuálne
udalosti

Zobraziť

Volkswagen

Galéria

Grantové
projekty

Zobraziť

Projekt Rozvíjať Technik(o)u - realizácia el. skateboardu

Galéria

Bežný deň na našej fakulteUkážeme ti ako vyzerá taký bežný deň na našej fakulte