FAKULTA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ
SO SÍDLOM V PREŠOVE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

Oznamy

  • Staršie

Pridaj sa k nám

71 partnerov
z praxe

4338 úspešných
absolventov

31 špecializovaných
laboratórií

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove je jedna z deviatich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, ktorá patrí medzi popredné vysokoškolské inštitúcie v Slovenskej republike. Fakulta postupne od svojho vzniku kreovala svoju tvár s atraktívnymi študijnými programami a vyhraneným vedeckým priestorom. Je nositeľkou mnohých národných a medzinárodných projektov, kontinuálne buduje laboratória, špecializované učebne, prezentuje vedecké výstupy v renomovaných periodikách. Snaží sa o modernizáciu procesu výučby s priamou interakciou na prax a o výrazné zlepšenie podmienok výskumu a výučby na fakulte.

Computer Aided Manufacturing Technologies

Galéria

Aktuálne
udalosti

Zobraziť

Inovátor roka

Galéria

Grantové
projekty

Zobraziť

Škoda Auto a.s.

Galéria

Bežný deň na našej fakultePozrite si, ako vyzerá bežný deň na fakulte