FAKULTA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ
SO SÍDLOM V PREŠOVE

TUKE logo

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

PRIDAJ SA K NÁM

PARTNEROV
Z PRAXE

ÚSPEŠNÝCH
ABSOLVENTOV

ŠPECIALIZOVANÝCH
LABORATÓRIÍ

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove je jedna z deviatich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, ktorá patrí medzi popredné vysokoškolské inštitúcie v Slovenskej republike. Fakulta postupne od svojho vzniku kreovala svoju tvár s atraktívnymi študijnými programami a vyhraneným vedeckým priestorom. Je nositeľkou mnohých národných a medzinárodných projektov, kontinuálne buduje laboratória, špecializované učebne, prezentuje vedecké výstupy v renomovaných periodikách. Snaží sa o modernizáciu procesu výučby s priamou interakciou na prax a o výrazné zlepšenie podmienok výskumu a výučby na fakulte.

Medzinárodný futbalový turnaj v Stalowa Wola

Galéria

Aktuálne
udalosti

Zobraziť

MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2018

Galéria

Grantové
projekty

Zobraziť

Laureate Award, STOČ 2018

Galéria

Bežný deň na našej fakulteUkážeme ti ako vyzerá taký bežný deň na našej fakulte