SK | EN
Deň otvorených dverí ŠTUDUJ PRE PRAX

Vedenie fakulty

Vedenie fakulty
prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.

Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. Dekan tel.: 00421 55 602 6457
Bayerova č. 1, I. poschodie, č. dv. 106
jozef.zajac@tuke.sk

prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.

prof. Ing. Ján Piteľ, PhD. Prodekan pre rozvoj a vonkajšie vzťahy tel.: 00421 55 602 6455
Bayerova č. 1, I. poschodie, č. dv. 110
jan.pitel@tuke.sk

doc. Ing. Michal Hatala, PhD.

doc. Ing. Michal Hatala, PhD. Prodekan pre vzdelávanie tel.: 00421 55 602 6456,
Bayerova č. 1, I. poschodie, č. dv. 108
michal.hatala@tuke.sk

prof. RNDr. Dušan Knežo, CSc.

prof. RNDr. Dušan Knežo, CSc. Prodekan pre vedu a výskum tel.: 00421 55 602 6403
Bayerova č. 1, I. poschodie, č. dv. 121
dusan.knezo@tuke.sk

Ing. Milan Mičko, PhD.

Ing. Milan Mičko, PhD. Tajomník tel.: 00421 55 602 6453
Bayerova č. 1, I. poschodie, č. dv. 114
milan.micko@tuke.sk

prof. Ing. Ján PAŠKO, CSc.

prof. Ing. Ján Paško, CSc. Predseda Akademického senátu tel.: 00421 55 602 6318
Bayerova č. 1, I. poschodie, č. dv.117
jan.pasko@tuke.sk