SK | EN
Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí

Systém manažérstva kvality

Úvod » Systém manažérstva kvality

prof. Ing. Anton Panda, PhD. Predseda rady kvality, Manažér kvality tel.: 00421 55 602 6362
Štúrova 31, č. dv. 83
anton.panda@tuke.sk