SK | EN
Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí

Akademický senát

Úvod » Akademický senát
Predseda       :   prof. Ing. Ján Paško, CSc.
    
Podpredseda :  Ing. Ján DUPLÁK, PhD.
Podpredseda :  Ing. Katarína BREZÍKOVÁ
 
Členovia :  Ing. Romana HRICOVÁ, PhD.
                    Ing. Jozef  TŐRŐK, PhD.
                    prof. Ing. Anton  PANDA, PhD.
                    Ing. Marcel  FEDÁK, PhD.
                    doc. Ing. Kamil  ŽIDEK, PhD.
                    PhDr. Rimma  Bielousová, PhD.
                    Adam BERNÁT
                    Nikolas POLIVKA
                    Bc. Vladislav KUCHTANIN

Zloženie AS FVT TUKE so sídlom v Prešove od  októbra  2017


Výročná správa o činnosti Akademického senátu Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016
Výročná správa o činnosti Akademického senátu Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015
Výročná správa o činnosti Akademického senátu Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014
Výročná správa o činnosti Akademického senátu Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013