SK | EN
Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí

Pracoviská

Pracoviská
Ústav progresívnych technológií

prof. Ing. Sergej Hloch, PhD. Riaditeľ ústavu tel.: 00421 55 602 6359
Štúrova 31 , č. m. 55
sergej.hloch@tuke.sk

Katedra automobilových a výrobných technológií
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Ústav výrobnej a procesnej techniky

doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD. Riaditeľ ústavu tel.: 00421 55 602 6458
Štúrova 31 , č. m. 91
juraj.ruzbarsky@tuke.sk

Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov
Katedra procesnej techniky
Ústav riadenia výroby

prof. Ing. Ján Piteľ, PhD. Riaditeľ ústavu tel.: 00421 55 602 6455
Bayerova č. 1, I. poschodie, č. dv. 110
jan.pitel@tuke.sk

Katedra priemyselného inžinierstva a informatiky
Katedra prírodných a humanitných vied
Dekanát

Ing. Milan Mičko, PhD. Tajomník tel.: 00421 55 602 6453
Bayerova 1 , č. m. 114
milan.micko@tuke.sk

Dekanatné pracoviská