SK | EN
Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí

Zmluvní partneri

Podnikateľská činnosť » Zmluvní partneriRámcové zmluvy o vzájomnej spolupráci

 

Názov zmluvnej organizácie Dátum uzatvorenia zmluvy Doba zmluvnej spolupráce
Úrad civilnej ochrany MV SR- Stredisko vzdelávania a prípravy na CO 4.1.1990 Doba neurčitá
CAD-Up International, s.r.o., Kpt. Nálepku 5, Prešov 19.10.1998 Doba neurčitá
Ústav Výpočtovej techniky v Košiciach 26.4.1999 Doba neurčitá
MALTERIE SOUFFLET SLOVAQUIE, s.r.o. Pivovarská 9, Veľký Šariš 12.11.1999 Doba neurčitá
Krajský úrad v Prešove, Odbor životného prostredia, Prešov 1.4.2000 Doba neurčitá
Štátny zdravotný ústav, Hollého 5, Prešov, 1.4.2000 Doba neurčitá
Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranárskeho zboru, 1.5.2000 Doba neurčitá
ZVL AUTO, s.r.o., Košická 26, Prešov, 19.5.2000 Doba neurčitá
H.M.Transtech, s.r.o., Volgogradská 13, Prešov, 1.10.2000 Doba neurčitá
Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahr. štud. Univerzity Komenského 4.12.2000 Doba neurčitá
TOMARK, s.r.o., Strojnícka 5, Prešov, 2.7.2001 Doba neurčitá
Závody ťažkého strojárstva Sabinov, a.s.,Sabinov, 16.1.2002 Doba neurčitá
Regionálne poradenské a informačné centrum 9.6.2003 Doba neurčitá
PLYNOSPOL, s.r.o., Masarykova 23, Prešov, 1.10.2003 Doba neurčitá
Commerc-Service, s.r.o., Prešov, Ku Surdoku 35, 080 01 Prešov 8.4.2005 Doba neurčitá
Renojava, s.r.o., Pod Kamennou baňou 35, 080 01 Prešov 8.4.2005 Doba neurčitá
ELCOM, s.r.o., Námestie mládeže 3, 080 01 Prešov 16.5.2005 Doba neurčitá
ETC – Európske technologické centrum a.s, Hlavná 69, 080 05 Prešov 16.5.2005 Doba neurčitá
Združenie IPA Slovakia, VÚD, Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina 14.6.2005 Doba neurčitá
REAL-hold, s.r.o,, Ševčenkova 27, 851 01Bratislava + Dominik,Hőrstel 30.6.2005 Doba neurčitá
REGADA, s.r.o., Strojnícka 7, 080 01 Prešov 8.8.2005 Doba neurčitá
Štátna jazyková škola, Bayerova 1, 080 01 Prešov 3.10.2005 Doba neurčitá
SPINEA, s.r.o., Prešov, Okrajová 33, 080 05 Prešov 26.10.2005 Doba neurčitá
WATMANN, a.s. Jelšová 1, 080 05 Prešov 2.12.2005 Doba neurčitá
LPH Vranov n/Topľou, s.r.o., Pod Dolami 838, 093 02 Vranov n/Topľou 18.4.2006 Doba neurčitá
GEMOR FASHION, s.r.o., Košická 44, P.O.Box 2, 080 01 Prešov 25.4.2006 Doba neurčitá
IPM Solutions, s.r.o. Prešov, Kamenná 11, 080 01 Prešov 9.5.2006 Doba neurčitá
Witzenmann Slovakia, s.r.o. Továrenská 1, 976 31 Vlkanová 24.3.2009 5 rokov
1.prešovská nástrojáreň, s.r.o., Ľubochnianska 2407/2, 080 06 Ľubotice 9.4.2009 5 rokov
Stredná priemyselná škola, Bardejovská 24, 080 06 Prešov, 18.3.2010 5 rokov
MV SR Sekcia integrovaného záchranného systému a krízového manažment, Stredisko vzdelávania a prípravy VTU KM a CO 11.3.2011 Doba neurčitá
Technická fakulta SPU v Nitre 18.4.2011 5 rokov
KOVOMONT – PO s.r.o., Košická 7489, 080 01 Prešov 19.4.2011 Doba neurčitá
Tatravagónka a.s. Poprad, Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad 17.5.2013 17.4.2017
Spinea Technologies s.r.o. Volgogradská 13, 080 Prešov 1.7.2013 Doba neurčitá
MOPSPRESS s.r.o., Strojárska 4410, 069 01 Snina 23.8.2013 Doba neurčitá
KM-SYSTÉM, s.r.o., Solivarská 70, 080 01 Prešov 1.7.2013 Doba neurčitá
FTE Automotive Deutschland, FTE Automotive Slovakia s.r.o., Malý Šariš 486, 08001 Prešov 9.7.2010 Doba neurčitá
Getrag FORD Transmissions (člen MAGNA) 14.7.2017 Doba neurčitá