SK | EN
Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí

Habilitačné a inauguračné konania

Habilitačné a inauguračné konania
Študijný odbor:      2305 VÝROBNÉ TECHNOLÓGIE

 
Študijný odbor:      2329 VÝROBNÁ TECHNIKA

 
Študijný odbor:      2354 PROCESNÁ TECHNIKA

 
Študijný odbor:      2645 PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO