Harmonogram denného štúdia v akad. roku 2014/2015


Zápis do 1. ročníka - Bc.: 25.8. 2014
Zápis do 1. ročníka - Ing.: 27.8. 2014
Zápisy do vyšších ročníkov: 8.9. 2014 - 17.9. 2014
Začiatok akademického roka: 22.9. 2014 o 13.30 hod. v aule na Štúr. 31
Imatrikulácia: 12.11. 2014
Výučba v zimnom semestri: 22.9. 2014 - 19.12. 2014 (13 týždňov)
Zimné prázdniny: 22.12. 2014 - 1.1. 2015
Skúškové obdobie ZS: 2.1. 2015 - 13.2. 2015 (6 týždňov)
Skúškové obdobie ZS (dekanské výnimky): 9.2. 2015 - 13.2. 2015 (1 týždeň)
Výučba v LS pre 1.B, 2.B, 1.I roč.: 16.2. 2015 - 15.5. 2015 (13 týždňov)
Výučba v LS pre 3.B, 2.I roč.: 16.2. 2015 - 3.4. 2015 (7 týždňov)
Skúškové obdobie LS pre 1.B, 2.B, 1.I roč.: 18.5. 2015 - 3.7. 2015 (7 týždňov)
Skúškové obdobie LS pre 1.B, 2.B, 1.I roč. (dekanské výnimky): 29.6. 2015 - 3.7. 2015 (1 týždeň)
Skúškové obdobie LS pre 3.B, 2.I roč. vrátane dek. výnimiek: 6.4. 2015 - 17.4. 2015 (2 týždne)
Príprava na štátne skúšky: 6.4. 2015 - 24.4. 2015 (3 týždne)
Odovzdanie záverečnej práce: 4.5. 2015
Príprava a konanie štát. skúšok: 27.4. 2015 - 29.5. 2015 (5 týždňov)
Promócie: 12.6. 2015
Hlavné prázdniny : 6.7. 2015 - 31.8. 2015
Poznámka: DV - dekanské výnimky.Harmonogram externého štúdia v akad. roku 2013/2014


Zápis do 1. ročníka - Bc.: 28.8. 2014
Zápis do 1. ročníka - Ing.: 28.8. 2014
Zápisy do vyšších ročníkov: 5.9. 2014
Začiatok akademického roka: 22.9. 2014 o 13.30 hod. v aule na Štúr. 31
Imatrikulácia: 12.11. 2014
Výučba v zimnom semestri: 22.9. 2014 - 19.12. 2014 (13 týždňov)
Zimné prázdniny: 22.12. 2014 - 1.1. 2015
Skúškové obdobie ZS: 2.1. 2015 - 13.2. 2015 (6 týždňov)
Skúškové obdobie ZS (dekanské výnimky): 9.2. 2015 - 13.2. 2015 (1 týždeň)
Výučba v LS pre 1.B, 2.B, 1.I roč.: 16.2. 2015 - 15.5. 2015 (13 týždňov)
Výučba v LS pre 3.B, 2.I roč.: 16.2. 2015 - 3.4. 2015 (7 týždňov)
Skúškové obdobie LS pre 1.B, 2.B, 1.I roč.: 18.5. 2015 - 3.7. 2015 (7 týždňov)
Skúškové obdobie LS pre 1.B, 2.B, 1.I roč. (dekanské výnimky): 29.6. 2015 - 3.7. 2015 (1 týždeň)
Skúškové obdobie LS pre 3.B, 2.I roč. vrátane dek. výnimiek: 6.4. 2015 - 17.4. 2015 (2 týždne)
Príprava na štátne skúšky: 6.4. 2015 - 24.4. 2015 (3 týždne)   
Odovzdanie záverečnej práce: 4.5. 2015
Príprava a konanie štát. skúšok: 27.4. 2015 - 29.5. 2015 (5 týždňov)
Promócie: 12.6. 2015
Hlavné prázdniny: 6.7. 2015 - 31.8. 2015
Poznámka: DV - dekanské výnimky.