Pokrok a inovácie

Neustály pokrok a inovácie sú hnacím motorom pre vedecko výskumnú činnosť zamestnancov FVT, ktorá ústi to vývoja nových výrobkov a zariadení v podobe úžitkových vzorov a patentov.

Usporiadanie zostavy na aktívnu redukciu zvuku z jedného zdroja v laboratórnych podmienkach

2019. - 5 s.

 • Pôvodca patentu:
  FLIMEL, Marián - PALIŠIN, Matúš

Impaktné kladivo s vnútorným impaktorom

2019. - 5 s.

 • Pôvodca patentu:
  MATISKOVÁ, Darina

Snímateľné upínacie zariadenie na delenie vodným prúdom

2019. - 6 s.

 • Pôvodca patentu:
  STRAKA, Ľuboslav - PANDA, Anton

Konštrukcia šikmého oporného múru z opotrebovaných plášťov pneumatík

2018. - 9 s.

 • Pôvodca patentu:
  FLIMEL, Marián - BALOG, Michal

Prenosné zariadenie na získavanie údajov zo štvorprúdových cestných komunikácií s clonami na okrajoch komunikácie

2018. - 1-9 s.

 • Pôvodca patentu:
  FLIMEL, Marián - ADAM, Flimel

Redukčná prevodovka s článkovou spojkou a predĺženým výstupným hriadeľom

2018. - 9 s.

 • Pôvodca patentu:
  MAJOVSKÁ, Mária - HATALA, Michal - RADCHENKO, Svetlana

Flexibilná konštrukcia ramena osi robota

2018. - 3 s.

 • Pôvodca patentu:
  MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - MITAĽOVÁ, Zuzana - FECKO, Tibor

Zariadenie na zvýšenie bezpečnosti pri práci s rotačnými časťami strojov

2018. - 7 s.

 • Pôvodca patentu:
  KREHEĽ, Radoslav - POLLÁK, Martin

Podávač tkaniny pre tlačovú hlavicu

2018. - 7 s.

 • Pôvodca patentu:
  NOVÁKOVÁ-MARCINČÍNOVÁ, Ľudmila - BARNA, Jozef - TELIŠKOVÁ, Monika - VYSOCKÝ, Tomáš - NOVÁKOVÁ-MARCINČÍNOVÁ, Ema

Chápadlo s vymeniteľnými čeľusťami a s ramenami ovládanými kľukovým mechanizmom poháňaným elektrickým servopohonom

2018. - 4 s.

 • Pôvodca patentu:
  MICHALIK, Peter - HATALA, Michal - MITAĽOVÁ, Zuzana - AMBROZY, Martin

Automatický razidlový stroj na tlač ochranného znaku na záverečných diplomoch

2018. - 4 s.

 • Pôvodca patentu:
  MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal - AMBROZY, Martin - ANDREJKO, Peter

Laserová nadstavba na kameru videoskopu

2018. - 4 s.

 • Pôvodca patentu:
  TELIŠKOVÁ, Monika - KOČIŠKO, Marek - TÖRÖK, Jozef - PETRUS, Jaroslav

Zapojenie rozširujúceho vnemového prvku

2018. - 5 s.

 • Pôvodca patentu:
  TÖRÖK, Jozef - KOČIŠKO, Marek - TELIŠKOVÁ, Monika

Kontajner na prepravu sypkého odpadu s výklopným vekom

MATISKOVÁ, Darina - HRICOVÁ, Romana

 • Pôvodca patentu:
  2018. - 9 s.

Spojitý proporcionálne oneskorujúci filter

2018. - 5 s.

 • Pôvodca patentu:
  RIMÁR, Miroslav - FEDÁK, Marcel - KNEŽO, Dušan - ŠMERINGAI, Peter

Nosný rám záťaže padáka

2018. - 9 s.

 • Pôvodca patentu:
  SZABO, Stanislav - MATISKOVÁ, Darina - MARASOVÁ, Daniela - BALARA, Milan

Riadený antagonistický aktuátor s pneumatickými umelými svalmi

2018. - 6 s.

 • Pôvodca patentu:
  PITEĽ, Ján - TÓTHOVÁ, Mária - HOŠOVSKÝ, Alexander - BALARA, Milan

Redukčná prevodovka s planžetovým prenosom pohybu

2018. - 6 s.

 • Pôvodca patentu:
  PITEĽ, Ján - TÓTHOVÁ, Mária - BALARA, Milan

Transformátor s podvojným výstupným vinutím a variabilnými výstupmi

2018. - 6 s.

 • Pôvodca patentu:
  PITEĽ, Ján - HOŠOVSKÝ, Alexander - BALARA, Milan

Redukčná prevodovka s rúrkovou spojkou

2018. - 5 s.

 • Pôvodca patentu:
  PITEĽ, Ján - MAJOVSKÁ, Mária - HOŠOVSKÝ, Alexander - BALARA, Milan

Redukčná prevodovka s článkovou spojkou

2018. - 7 s.

 • Pôvodca patentu:
  PITEĽ, Ján - TÓTHOVÁ, Mária - BALARA, Milan

Spôsob riadenia antagonistického aktuátora s pneumatickými umelými svalmi

2018. - 7 s.

 • Pôvodca patentu:
  MAJOVSKÁ, Mária - PITEĽ, Ján - HOŠOVSKÝ, Alexander - BALARA, Milan

Redukčná prevodovka s posuvným členom a vyvažovacím segmentom

2018. - 6 s.

 • Pôvodca patentu:
  MAJOVSKÁ, Mária - PITEĽ, Ján - HREHOVÁ, Stella - BALARA, Milan

Redukčná prevodovka s lamelovou spojkou

2018. - 8 s.

 • Pôvodca patentu:
  TÓTHOVÁ, Mária - PITEĽ, Ján - BALARA, Milan

Výkonová riadiaca jednotka padáka s nosným rámom záťaže

2018. - 6 s.

 • Pôvodca patentu:
  SZABO, Stanislav - MATISKOVÁ, Darina - MARASOVÁ, Daniela - BALARA, Milan

Zariadenie na optimálne povlakovanie kovových súčastí

2018. - 6 s.

 • Pôvodca patentu:
  VAGASKÁ, Alena - GOMBÁR, Miroslav - FECHOVÁ, Erika - HREHOVÁ, Stella - MICHAL, Peter

Usporiadanie kuželíkov v kuželíkovom ložisku určenom na uloženie kolies automobilov

2018. - 5 s.

 • Pôvodca patentu:
  PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - RUŽBARSKÝ, Juraj - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta

Spôsob brúsenia oporných čiel vnútorných ložiskových krúžkov kuželíkových ložísk do náročných uložení

2018. - 3 s.

 • Pôvodca patentu:
  PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta

Hydrologické zariadenie na zachytávanie a využívanie zrážkových vôd zo šikmých striech na požiarne účely

2018. - 7 s.

 • Pôvodca patentu:
  FLIMEL, Marián - SEDLÁKOVÁ, Anna

Hydrologické zariadenie na zachytávanie a využívanie zrážkových vôd z plochých striech na požiarne účely

2018. - 6 s.

 • Pôvodca patentu:
  FLIMEL, Marián - FLIMEL, Adam

Konštrukcia flexibilnej protihlukovej clony

2018. - 7 s.

 • Pôvodca patentu:
  FLIMEL, Marián - FLIMEL, Adam

Prípravok na uchytenie tenkých telies v čeľustiach trhacieho stroja

2018. - 8 s.

 • Pôvodca patentu:
  AMBRIŠKO, Ľubomír - MATISKOVÁ, Darina - PEŠEK, Ladislav - BALARA, Milan

Systém kompenzácie hysterézy pneumatického umelého svalu s využitím metódy rozšíreného vstupného priestoru

2018. - 7 s.

 • Pôvodca patentu:
  HOŠOVSKÝ, Alexander - PITEĽ, Ján - ŽIDEK, Kamil

Spôsob riadenia antagonistického aktuátora s pretlakovými pneumatickými umelými svalmi

2018. - 8 s.

 • Pôvodca patentu:
  MIŽÁKOVÁ, Jana - BALARA, Milan - MAJOVSKÁ, Mária - MEZENCEVOVÁ, Viktória

Integrovaný rotačný pohon na báze pneumatických umelých svalov

2018. - 5 s.

 • Pôvodca patentu:
  HOŠOVSKÝ, Alexander - PITEĽ, Ján - ŽIDEK, Kamil

Systém presného polohovania pneumatického umelého svalu s kompenzáciou hysterézy pomocou modelu

2018. - 6 s.

 • Pôvodca patentu:
  HOŠOVSKÝ, Alexander - PITEĽ, Ján - TROJANOVÁ, Monika

Lamelová hriadeľová vyrovnávacia spojka

2018. - 7 s.

 • Pôvodca patentu:
  MATISKOVÁ, Darina - TÓTHOVÁ, Mária

Skúšobné zariadenie pre dopravné pásy hadicových dopravníkov na meranie materiálových chrakteristík pomocou multiaxialného tlaku

2018. - 4 s.

 • Pôvodca patentu:
  MICHALIK, Peter - FEDORKO, Gabriel - MOLNÁR, Vieroslav - TOMEČEK, Juraj

Dvojitý dvojstupňový prevod

2018. - 5 s.

 • Pôvodca patentu:
  HAĽKO, Jozef - KONEČNÝ, Štefan - MOCHNAĽ, Michal

Dvojstupňový prevod s viacerými spätnými výstupmi

2018. - 6 s.

 • Pôvodca patentu:
  HAĽKO, Jozef