SK | EN
Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí

Športové aktivity

Študenti » Športové aktivity
Športová aktivita na  FVT TUKE so sídlom v Prešove

Hlavným cieľom predmetu športová aktivita je prostredníctvom jednotlivých foriem telesnej výchovy a športu prispieť k regenerácii telesných a duševných síl študentov, k upevneniu ich zdravia a zvyšovaniu telesnej zdatnosti; poskytovať základné teoretické a praktické  vzdelanie z vybraných odvetví telesnej výchovy a športu; utvárať kladný vzťah k pohybovej aktivite, k telesnej výchove ak športu; prispievať k psychickému , sociálnemu a morálnemu vývinu študentov uplatňovaním telovýchovnej a športovej činnosti.

Telocvičňa prešla komplexnou rekonštrukciou. Nájdeme v nej novú palubovku, basketbalové koše a volejbalové stĺpy, ako aj bránky na floorbal a malý futsal. Za bránkami sú namontované plochy, ktoré tlmia náraz lopty. V telocvični sa vymenili aj plastové okná (umožňujú aj prírodné vetranie), opravila sa zatekajúca strecha a spojazdnili sa ventilátory, ktoré do telocvične vháňajú čerstvý vzduch.
Šatne, sprchy a sauna prešli taktiež kompletnou rekonštrukciou.  K dispozícii sú dve šatne. Jedna je priamo napojená na sprchy. V druhej sa nachádza umývadlo. Vymenili sa okná za plastové, vymenená dlažba, obklad, vešiakové steny a urobili sa stierky s maľbou. Sauna má vlastnú  odpočiváreň a sprchu nezávislú od šatní.

Posilňovňa a stolnotenisová miestnosť.V týchto priestoroch uskutočníme v lete 2015 rekonštrukciu. Vymenili sa už radiátory, nové plastové okná a doplnilo sa aj náradie a náčinie o rôzne multifunkčné posilňovacie stroje a činkové sady.

Pribudla aj kardio miestnosť. V tejto miestnosti sa nachádzajú rôzne stroje na vykonávanie aeróbneho tréningu, ako je bežiaci pás, orbitrec, bicykel či stepper. Počas aktívneho využívania týchto zariadení  môžete zároveň sledovať hudobný či športový kanál na TV. Je to miestnosť, ktorá je určená aj na vykonávanie uvoľňujúcich cvičení. 
Jednou z priorít rozvoja FVT je budovanie športovísk  a priestorov pre voľný čas študentov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti internátu.

Ihriská v exteriéri. FVT má viacero nekrytých asfaltových ihrísk, trávnatú plochu na futbal a škvarový podklad určený pre tenis. Tento areál čaká na rekonštrukciu a mali by byť vybudované dva tenisové kurty, dve multifunkčné ihriská, určené najmä na futbal a jedno basketbalové ihrisko. Súčasťou areálu bude aj park na oddych a  sociálne zariadenia + šatne. Tieto športové plochy by umožnili študentom zapojiť sa do športového diania vo svojom voľnom čase.
Interiérové, ale aj exteriérové priestory spadajúce pod FVT TUKE v Prešove majú veľký potenciál na vytvorenie ideálnych športových podmienok  pre študentov, zamestnancov TUKE aj širokú verejnosť, ktorá si môže tieto priestory prenajímať.
V roku 2014 bol na fakulte založený športový oddiel ŠK FVT SLAVIA  TUKE Prešov.
Dlhé roky tam fungovali volejbalové oddiely, ktoré boli zapojené do mestskej volejbalovej ligy Prešov. Tieto oddiely patria medzi najstaršie na našej fakulte. Študenti, ale aj zamestnanci  FVT TUKE v Prešove majú veľkým záujem o floorball a boli zapojení do súťaže, ktorá sa organizuje v rámci TUKE pod názvom  Univerzity Floorball League of Kosice. Uvažujeme o zapojení sa do futbalovej ligy TUKE alebo UNIPO. Posledným oddielom, ktorý robí dobré meno FVT TUKE v Prešove je AWK Prešov (armwrestlingový klub). Za krátke pôsobenie vychoval už  viacerých majstrov Slovenska, ale aj reprezentantov Slovenska (či majstra sveta) v pretláčaní rukou. Taktiež organizujeme každoročne súťaž Silná ruka stredoškolákov a vysokoškolákov, na ktorú sú pozývané stredné školy z celého východného Slovenska.  Aj vďaka tejto súťaži študenti tak získavajú informácie o TUKE.
Študenti za zúčastňujú turnajov organizovaných v rámci TUKE, ale aj FVT organizuje vlastné športové podujatia ako sú napr. :
apríl
• futbalový turnaj pre študentov stredných škôl
leto
• volejbalový turnaj
november:
• silná ruka Stredoškolákov - východoslovenská oblasť
• silná ruka FVT- pre študentov TUKE
december:
• Mikulášsky turnaj vo futsale

Športové aktivity

Jednou z priorít rozvoja FVT je budovanie športovísk a priestorov pre voľný čas študentov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti internátu.