SK | EN
Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí

Patenty a úžitkové vzory

Patenty a úžitkové vzory

Autorské osvedčenia, patenty, objavy

 

Prípravok na analýzu vzoriek gumotextilných dopravných pásov na priemyselných metrotomografoch Patent č. dokumentu 288408/ - Banská Bystrica : ÚPV SK - 2016. - 4 s.. MICHALIK, Peter - MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal
Valčeková stolica na snímanie kontaktných síl hadicového dopravníka Úžitkový vzor č. 74762016/ - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR - 2016. - 3 s.. MICHALIK, Peter - MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - ZAJAC, Jozef
Mechatronický modul hadicového dopravníka Register úžitkových vzorov prihláška č. 138-2014 : Vestník ÚPV SR č.: 082015/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 1-4 s.. Spôsob prístupu: http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=uv&puv_id=681701. MOLNÁR, Vieroslav - MICHALIK, Peter - FEDORKO, Gabriel - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal - POČEKAJLO, Jozef
Skúšobné zariadenie na meranie dvojosovej napätosti gumotextilných dopravných pásov Patent č. 288304 : Vestník ÚPV SR č.: 102015/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 3 s.. MICHALIK, Peter - MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - ZAJAC, Jozef
Automatický razidlový stroj na tlač ochranného znaku na zaverečných diplomoch Úžitkový vzor č. 7240 : číslo prihlášky: 82-2014/ - Banská Bystrica : ÚPV SK - 2015. - 4 s.. Spôsob prístupu: http://registre.indprop.gov.sk/registre/search.do. MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal - ANDREJKO, Peter - AMBROZY, Martin
Monitor materiálového toku hadicového dopravníka bez mechanického strižného elementu Úžitkový vzor č. 206-2013 : Vestník ÚPV SR č. 05/2014, Banská Bystrica - 2014. - 4 s.. MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - URBANEC, Erik
Spôsob merania kužeľovitosti valcových plôch vonkajších ložiskových krúžkov Udelený patent, č. dokumentu 288215 zo dňa 7.7.2014 : Vestník ÚPV SR č.: 08-2014, Banská Bystrica : ÚPV SR - 2014. - 6 s.. PANDA, Anton - MATIJA, Rudolf - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta
Usporiadanie kuželíkov v kuželíkovom ložisku určenom na uloženie kolies automobilov zverejnená patentová prihláška č. 54-2013 : Vestník ÚPV SR č.: 01/2015   Banská Bystrica : ÚPV Banská Bystrica - 2015. - 6 s.. PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - RUŽBARSKÝ, Juraj - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta
Spôsob brúsenia guľových čiel kuželíkov kuželíkových ložísk do náročných uložení zverejnená patentová prihláška č. 17-2013 : Vestník ÚPV SR č.: 09-2014, Banská Bystrica : ÚPV Banská Bystrica - 2014. - 6 s.. PANDA, Anton - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta
Spôsob brúsenia operných čiel vnútorných ložiskových krúžkov kuželíkových ložísk do náročných uložení zverejnená patentová prihláška č. 16-2013 : Vestník ÚPV SR. č.: 092014, Banská Bystrica : UPV Banská Bystrica - 2014. - 6 s.. PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta
Spôsob merania valcovitosti otvorov vnútorných ložiskových krúžkov zverejnená patentová prihláška č. 100-2012, Banská Bystrica : ÚPV SR - 2014. - [6 s.] [online]. PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - NOVÁK-MARCINČIN, Jozef - JURKO, Jozef
Spôsob čerpania vody z prírodných tokov bez nutnosti napájacieho zdroja zverejnená patentová prihláška č. 43-2012, Banská Bystrica : UPV - 2014. - 6 s.. PANDA, Anton - MARTON, Michal - JURKO, Jozef
Usporiadanie kuželíkov v kuželíkovom ložisku určenom na uloženie kolies automobilov Register úžitkových vzorov č. 102-2013/ Anton Panda ... [et al.] - Banská Bystrica : ÚPV Banská Bystrica - 2014. - 6 s. PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - RUŽBARSKÝ, Juraj - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta
Spôsob merania valcovitosti otvorov vnútorných ložiskových krúžkov zverejnená patentová prihláška č. 100-2012/ Anton Panda ... [et al.] - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2014. - [6 s.] [online]. PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - NOVÁK-MARCINČIN, Jozef - JURKO, Jozef
Spôsob brúsenia guľových čiel kuželíkov kuželíkových ložísk do náročných uložení zverejnený úžitkový vzor č. 28-2013/ Anton Panda, Jozef Jurko, Iveta Pandová - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2014. - 6 s. PANDA, Anton - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta
Spôsob brúsenia operných čiel vnútorných ložiskových krúžkov kuželíkových ložísk do náročných uložení zverejnený úžitkový vzor 29-2013/ Anton Panda ... [et al.] - Banská Bystrica : UPV SR - 2014. - 6 s. PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta
Skúšobné zariadenie na meranie dvojosovej napätosti gumotextilných dopravných pásov zverejnená prihláška úžitkového vzoru č. 129-2012/ Peter Michalik ... [et al.] - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2013. - 5 s. MICHALIK, Peter - MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - ZAJAC, Jozef
Prípravok na analýzu vzoriek geotextilných dopravných pásov na priemyselných metrotomografoch úžitkový vzor SK 6643 Y1/ Peter Michalik ... [et al.] - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej repobliky - 2013. - 3 s. MICHALIK, Peter - MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal
Spôsob merania valcovitosti otvorov vnútorných ložiskových krúžkov zverejnená prihláška úžitkového vzoru č. 163-2012/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2013. - 6 s. PANDA, Anton - ZAJAC, Jozef - NOVÁK-MARCINČIN, Jozef - JURKO, Jozef
Spôsob znižovania obsahu uhľovodíkov a oxidov dusíka vo výfukových plynoch automobilov zverejnená patentová prihláška č. 34-2012/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2013. - 5 s. PANDOVÁ, Iveta - PANDA, Anton - JURKO, Jozef
Spôsob merania kužeľovitosti valcových plôch vonkajších ložiskových krúžkov zverejnená patentová prihláška č. 137-2011/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2013. - 6 s. PANDA, Anton - MATIJA, Rudolf - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta
Spôsob získavania mechanickej energie z pomaly plynúcich médií - 1 úžitkový vzor č. 6035/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2012. - 6 s. BALARA, Milan - BALARA, Alexander
Spôsob čerpania vody z prírodných tokov bez nutnosti napájacieho zdroja úžitkový vzor 78-2012/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2013. - 4 s. PANDA, Anton - MARTON, Michal - JURKO, Jozef
Spôsob znižovania obsahu uhľovodíkov a oxidov dusíka vo výfukových plynoch automobilov zapísané úžitkové vzory/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2012. - 6 s . PANDOVÁ, Iveta - PANDA, Anton
Regulačný transformátor s podvojným výstupným vinutím úžitkový vzor č. 6072/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2012. - 6 s. - ISBN Úžitkový vzor č.6072 BALARA, Milan - BALARA, Alexander
Method for the design of a technology for the abrasive waterjet cutting of materials Alexandria : United States Patent and Trademark Office - 2012. - 22 p VALÍČEK, Jan - BOROVIČKA, Alois - HLOCH, Sergej - HLAVÁČEK, Petr
A method for determining technology parameters for the abrasive waterjet cutting of materials EP 2 409 812 A1/ - Brussels : European patent office - 2012. - 59 p VALÍČEK, Jan - BOROVIČKA, Alois - HLOCH, Sergej - HLAVÁČEK, Petr
Aktuátor s umelými svalmi - 2 Úžitkový vzor č. 6123/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2012. - 4 s. BALARA, Milan - PITEĽ, Ján - MIŽÁKOVÁ, Jana - HOŠOVSKÝ, Alexander - HAVRAN, Michal
Rotačný generátor mechanickej energie získanej z pomaly plynúcich médií - 4 úžítkový vzor č. 6122/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2012. - 6 s. BALARA, Milan - BALARA, Alexander
Oporný nastaviteľný držiak skúšobného prístroja drsnosti povrchu úžitkový vzor č. 6054/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2012. - 4 s. MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef
Aktuátor s umelými svalmi - 3 Úžitkový vzor č. 6154/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2012. - 4 s. BALARA, Milan - PITEĽ, Ján - MIŽÁKOVÁ, Jana - HOŠOVSKÝ, Alexander
Multimediálna konštrukcia prihláška úžitkového vzoru 6126/ - Banská Bystrica : UPV SR - 2012. - 6 s. MUDRÁK, Vladimír - ZAVACKY, Peter - TAKÁČ, Peter - VOJTKO, Imrich
Aktuátor s umelými svalmi - 4 Úžitkový vzor č. 6209/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2012. - 4 s. PITEĽ, Ján - BALARA, Milan - HAVRAN, Michal - TÓTHOVÁ, Mária
Spôsob merania kužeľovitosti valcových plôch vonkajších ložiskových krúžkov Úžitkový vzor č. 6242/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2012. - 4 s. PANDA, Anton - MATIJA, Rudolf - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta
Polohovač Úžitkový vzor č. 6093/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2012. - 6 s. BARNA, Jozef - NOVÁK-MARCINČIN, Jozef - ZAJAC, Jozef - JANÁK, Miroslav
Mechanické polohovacie zariadenie Úžitkový vzor č. 6107/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2012. - 5 s. BARNA, Jozef - NOVÁK-MARCINČIN, Jozef - ZAJAC, Jozef - JANÁK, Miroslav
Obojsmerný rozvádzač Úžitkový vzor č. 6163/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2012. - 8 s. BARNA, Jozef - NOVÁK-MARCINČIN, Jozef - ZAJAC, Jozef - JANÁK, Miroslav
Korigovaný adaptívny ekvitermický systém riadenia teploty objektov Úžitkový vzor č. 6238/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2012. - 5 s. PITEĽ, Ján - BALARA, Milan - MIŽÁKOVÁ, Jana - MIŽÁK, Jozef - HOŠOVSKÝ,
Systém riadenia teploty objektov so slučkami derivácií snímaných veličín veličín úžitkový vzor č. 6317/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2012. - 5 s.. - ISBN ÚV č. 6317 BALARA, Milan - BALARA, Alexander
Spôsob získavania mechanickej energie z pomaly plynúcich medií - 1 patent č. 288025/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2012. - 6 s BALARA, Milan - BALARA, Alexander
Diskrétny váhový spriemerňovač signálu úžitkový vzor č. 6381/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2012. - 5 s. BALARA, Milan - MIŽÁKOVÁ, Jana - MIŽÁK, Jozef - PITEĽ, Ján
Diferenciálny spojitý filter úžitkový vzor č. 6380/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2012. - 4 s. BALARA, Milan - BALARA, Alexander
Rotačný generátor mechanickej energie získanej z pomaly plynúcich médií - 3 č. prihlášky 16-2011/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2012. - 9 s. BALARA, Milan - BALARA, Alexander
Generátor mechanickej energie získavanej z pomaly plynúcich médií - 2 Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR - 2012. - 7 s. BALARA, Milan - BALARA, Alexander
Filter s funkciami príslušnosti úžitkový vzor č. 66-2012/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2012. - 8 s. MIŽÁKOVÁ, Jana - MIŽÁK, Jozef - PITEĽ, Ján - ŽIDEK, Kamil
Aktuátor s umelými svalmi - 1 Patentová prihláška č. 140-2011/ - Banská Bystrica : Úrad priemysleného vlastníctva SR - 2012. - 5 s. PITEĽ, Ján - BALARA, Milan - BALARA, Alexander - MIŽÁKOVÁ, Jana - HOŠOVSKÝ, Alexander
Aktuátor s umelými svalmi - 2 Patentová prihláška č. 42-2011/ - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR - 2012. - 4 s. BALARA, Milan - PITEĽ, Ján - MIŽÁKOVÁ, Jana - HOŠOVSKÝ, Alexander - HAVRAN, Michal
Spôsob nedeštruktívneho merania vnútorných rádiusov krúžkov ložísk ložísk patentová prihláška č. 32-2012/ - Banská Bystrica : Ústav priemyselného vlastníctva SR - 2012. - 4 s. PANDA, Anton - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta
Kombinovaný pohon vozidla 4x4 spaľovací motor - elektromotor zverejnená patentová prihláška č. 33-2012/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2012. - 5 s. PANDA, Anton - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta
Cyklorotačný prevod Úžitkový vzor č. 6403/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2012. - 6 s. BALARA, Milan - BALARA, Alexander
Prípravok na meranie polohy hrotu nástroja na CNC revolverovom prírubovom sústruhu Úžitkový vzor č. 5835/ Peter Michalik ... [et al.] - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2011. - 3 s.. MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - MONKA, Peter - HATALA, Michal - ČENTEŠ, Ľuboš
Spôsob nedeštruktívneho merania vnútorných rádiusov krúžkov ložísk Úžitkový vzor č. 5796/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2011. - 6 s PANDA, Anton - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta
Kombinovaný pohon vozidla 4x4 spaľovací motor - elektromotor Úžitkový vzor č. 4-2011/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2011. - 6 s PANDA, Anton - JURKO, Jozef - PANDOVÁ, Iveta