SK | EN
Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí

Informácie o štúdiu

Informácie o štúdiu
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM   Denná forma Externá forma
  Manažment výroby *.pdf *.pdf
  Počítačová podpora výrobných technológií *.pdf *.pdf
  Progresívne technológie *.pdf *.pdf
  Technológie automobilovej výroby *.pdf *.pdf
  Monitoring a diagnostika technických zariadení *.pdf *.pdf
  Počítačové konštruovanie technických systémov *.pdf *.pdf
  Obnoviteľné zdroje energie *.pdf *.pdf
  Priemyselný manažment *.pdf *.pdf
INŽINIERSKE ŠTÚDIUM   Denná forma Externá forma
  Manažment výroby *.pdf *.pdf
  Počítačová podpora výrobných technológií *.pdf *.pdf
  Progresívne technológie *.pdf *.pdf
  Technológie automobilovej výroby *.pdf *.pdf
  Monitoring a diagnostika technických zariadení *.pdf *.pdf
  Počítačové navrhovanie technologických zariadení *.pdf *.pdf
  Obnoviteľné zdroje energie *.pdf *.pdf
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM   Denná forma Externá forma
  Výrobné technológie *.pdf *.pdf
  Počítačová podpora výrobných technológií *.pdf *.pdf
  Navrhovanie technických systémov *.pdf *.pdf
  Procesná technika *.pdf *.pdf
  Riadenie priemyselnej výroby *.pdf *.pdf