Podnikateľská činnosť

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove v rámci podnikateľskej činnosti ponúka širokej verejnosti možnosť športového vyžitia. K dispozícii je novo zrekonštruovaná telocvičňa v ktorej je možné hrať sálový futbal, florball, basketbal a volejbal. Súčasťou vybavenia telocvične sú aj bránky, basketbalové koše, volejbalové stĺpy so sieťou a anténkami. Nájomníkom sú k dispozícii vynovené toalety ako aj dve uzamykateľné šatne a sprchy.

Telocvičňa sa prenajíma minimálne na 1,5 hodiny pričom cena za prenájom sa líši v letnom a zimnom období (16 eur v období od 1.októbra do 31. marca, 12 eur v období od 1.apríla do 30. septembra).

Záujemca požiada o prenájom telocvične písomne, pričom obdobie prenájmu, deň a čas, si musí dohodnúť vopred s Mgr. Gabrielom Harčarikom, PhD. mailom na gabriel.harcarik@tuke.sk. Na základe žiadosti bude medzi prenajímateľom a nájomcom uzatvorená zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov.

Vzor žiadosti o prenajatie telocvične