SK | EN
Deň otvorených dverí ŠTUDUJ PRE PRAX

Cooperation

Cooperation
Technická univerzita v Liberci http://www.tul.cz/
  Technologická fakulta Univerzity Tomáše Bati v Zlíne http://www.utb.cz/ft
  Inštitút geoniky ČSA, Ostrava-Poruba http://www.ugn.cas.cz/
  Česká zemědělská univerzita v Praze http://www.czu.cz/
  Vysoka škola báňska – TU Ostrava, Hornicko – geologická fakulta http://www.hgf.vsb.cz/cs/
Fakulta strojnícka Politechniky v Krakowe http://www.mech.pk.edu.pl/
  Fakulta strojného inžinierstva a informačných vied Univerzity Bielsko-Biala http://www.wbmii.ath.bielsko.pl/
  Fakulta strojného inžinierstva a manažmentu Poznaňskej univerzity http://www.dmef.put.poznan.pl/
  Fakulta manažmentu Politechnika Czestochowa http://www.zim.pcz.czest.pl/en
  Západná vysoká škola obchodu a medzinárodných financií Jana Pavla I v Zielonej Gorz http://www.uz.zgora.pl/
  Institut badań i ekspertyz naukowych, Gorzow Wlkp http://www.iben.pl
Strojnícka fakulta Univerzity v Miškolci http://www.gepesz.uni-miskolc.hu/
  Fakulta inžinierstva a poľnohospodárstva Nyíregyhaza http://www.nyf.hu/agrtud/node/32
  Fakulta inžinierstva Univerzita Debrecen http://www.eng.unideb.hu/
Fakulta dopravy a stavby strojov Technickej univerzite v Tbilisi http://gtu.ge/eng/STUDY/Transportation_Mechanical_Eng.php
Technická vysoká škola Wildau http://www.wit-wildau.de/
Fakulta inžinierstva Severnej Univerzity v Baia Mare http://old.utcluj.ro/english/mechanical_engineering/
  Fakulta ekonomických vied, Univerzita Valahia https://sites.google.com/site/fseuvt/
  Fakulta Inžinierstva, manažmentu a technologických systémov, Politechnická univerzita Bukurešt http://www.upb.ro/en/
  Katedra fyzicko-matematických a technických vied Univerzity chemických technológií a metalurgie v Sofii http://www.uctm.edu/enversion/
Fakulta technických systémov a energetickej techniky, Štátna univerzita v Sumy, http://www.sumdu.edu.ua/int/
Katedra strojnícka, Akadémia výskumu a vzdelávania v Kalasalingam http://kalasalingam.ac.in/departments.php?GetId=26
Inžinierska vysoká škola Tarbes http://www.enit.fr/fr/index.html
Strojnícka fakulta v Slavonskom Brode, Univerzita Osijek http://www.sfsb.unios.hr/
  Fakulta inžinierstva Univerzity v Rijeke http://www.riteh.uniri.hr/
  Fakulta strojnícka a lodnej architektúry, Záhrebská Univerzita http://smotra.unizg.hr/en/
Fakulta technických vied, Univerzita Novi Sad http://www.ftn.uns.ac.rs/ftnweb/


Aktuálne bilaterálne dohody v rámci programu ERASMUS
 
Technische Fachhochschule, Wildau http://www.wit-wildau.de/
Universita degli Studi di Salerno http://www.international.unisa.it
  Universita degli Studi di Perugia http://www.unipg.it
Technická univerzita v Liberci http://www.tul.cz/
  Česká zemědělská univerzita v Praze http://www.czu.cz/
  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem http://www.ujep.cz/
Politechnika Poznanska http://www.put.poznan.pl/
  University of Bielsko Biala http://www.eng.ath.bielsko.pl
  Politechnika Czestochowska http://www.pcz.pl/
  Politechnika Swietokrzyska w Kielcach http://www.tu.kielce.pl/
  Vysoká škola inžiniersko-ekonomická v Rzeszowe http://www.ur.edu.pl/en
Debreceni Egyetem http://www.unideb.hu
Insituto Politecnico do Cavado e do Ave http://www.ipca.pt/
Ondokuzmayis Üniversitesi, Samsun http://www.omu.edu.tr/
  Ege Universitesi, Izmir http://www.ege.edu.tr/